ทัวร์เกาหลี HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM 5 วัน 3 คืน สายการบินโคเรียนแอร์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village สวนสนุก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน
Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong Lotte Premium Outlet
No. 25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า
4 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง
No. 25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า
5 Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
22:00
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์ ทางเข้าที่ 6 แถว M
DAY
2
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village - สวนสนุก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน
01:40
ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE662
08:45
สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
เช้า
วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบุลโกกิ
บ่าย
ถนนดงซองโน(Dongseongno street)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (2) เมนูทงคัตสึ
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3ดาว
DAY
3
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
เช้า
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village)
เช้า
สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสสีแดง)
บ่าย
สวนแทจงแด (Taejongdae Park)
บ่าย
Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด
บ่าย
โบสถ์Jukseong
บ่าย
Lotte Premium Outlet
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนูหมูย่างสไตล์ปูซาน
ค่ำ
No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่าระดับ3ดาว
DAY
4
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
เช้า
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
เช้า
วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)
เช้า
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้นเส้นแบน)
บ่าย
นูรีมารู APEC HOUSE
บ่าย
สะพานกวางอันแดเคียว (BusanGwangandaegyoBridge
บ่าย
ปูซานทาวเวอร์ (BusanTower)
บ่าย
ย่านนัมโพดง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (8) เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI
ค่ำ
No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่าระดับ3ดาว
DAY
5
Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
เช้า
ดิวตี้ฟรี ( Duty Free Shop)
เช้า
ร้านสมุนไพร(Korea Herb)
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
บ่าย
ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket
บ่าย
ศูนย์โสม (Ginseng Center)
20:35
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MEAL)
00:20
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง