018UBN ทัวร์อุบลราชธานี | โขงเจียม - สามพันโบก 3 วัน 2 คืน | เริ่มจากสนามบินอุบลราชธานี โดยรถตู้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 29 - 31 ต.ค 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 7,000 เด็ก 7,000
พักเดียว 9,000 มีเตียง 7,000
พักสาม 7,000 ไม่มีเตียง 5,800

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินอุบลราชธานี - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3D - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - สวนสัตว์อุบลราชธานี - สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน
ยูโฮเทล อุบลราชธานี
2 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – จุดชมแม่น้ำสองสี – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดถ้ำผาพญานาคราช
ผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์
3 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – สามพันโบก – แก่งชมดาว - สนามบินอุบลราชธานี

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินอุบลราชธานี - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3D - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - สวนสัตว์อุบลราชธานี - สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน
10:00
ณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ
10:00
นำท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานีในด้านศิลปะก็มี พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ Country of Arts พิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพวาดสามมิติฝีมือคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มากกว่า 150 ภาพ มีภาพสถานที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลก ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วโลก แถมได้ถ่ายภาพเก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร
นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี อีกหนึ่งที่เที่ยวอุบลราชธานีที่นับว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13:15
นำท่านชม วัดพระธาตุหนองบัว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานีที่ผู้คนแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย เพราะเป็นที่ประดิษฐานของ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” โดยมีแบบจำลองมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดียและยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วย
14:00
นำท่านเที่ยวชมสวนสัตว์แบบชมสัตว์ใกล้ชิด เต็มอิ่มด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,217 ไร่ ที่ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยสวนสัตว์ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก ภายในมีทั้งหมด 7 โซน
15:15
เดินทางถึง สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้าห่วน มีพื้นที่ประมาณ 1,540 ไร่ ดินเป็นดินทราย มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งผสมเต็งรัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 130-137 เมตร มีพรรณไม้วงศ์ยางเป็นไม้เด่นหลายชนิด เดินชมสนุก มุมถ่ายรูปเยอะ ใครชอบถ่ายรูปกับดอกไม้ต้องที่นี่เลย
17:00
เช็คอินเข้าที่พัก ณ ยูโฮเทล อุบลราชธานี เก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00
รับประทานอาหารกลางค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร
20:00
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – จุดชมแม่น้ำสองสี – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดถ้ำผาพญานาคราช
08:00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
10:00
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ. โขงเจียม
11:30
นำท่านชมอีกหนึ่งความงามของภาคอีสานตอนล่าง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ไฮไลท์ของแก่งตะนะนี้ คือ หินนิลดำ ขนาดใหญ่กลางลำน้ำ จะได้เห็นก็ต่อเมื่อถึงเวลาหน้าแล้งที่น้ำในแม่น้ำมูลลดแห้งลงไป และเก็บภาพบรรยากาศสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน
12:00
บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13:00
นำเดินทางสู่ จุดชมแม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี แม่น้ำสองสีเกิดเพราะปกติแม่น้ำโขงในช่วงน้ำเยอะจะมีสีแดงหรือสีปูน ขณะที่แม่น้ำมูลมีเขื่อนปากมูลกั้นขวาง ปล่อยน้ำเป็นเวลา ทำให้น้ำมีความใสมากกว่า ดังนั้นเมื่อถึงที่จุดแม่น้ำมูลไหลบรรจบแม่น้ำโขงจึงเกิดกลายเป็นแม่น้ำสองสีอย่างชัดเจน ฤดูกาลที่เห็นความแตกต่างของแม่น้ำสองสีที่สุดคือฤดูฝน และ ชม วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นอีกสถานที่ที่รวมวัฒนธรรมและธรรมชาติไว้ด้วยกันในที่เดียว นอกจากจะมาไหว้พระแล้ว ภายในวัดมีพระอุโบสถลอยฟ้าสีขาวให้เดินชมความสวยงาม ถ้ำคูหาสวรรค์ยังเป็นที่ตั้งของสรีระหลวงปู่คำคนึง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อย
สักการะพญานาค 7 เศียร ณ วัดถ้ำผาพญานาคราช ชาวบ้านในพื้นที่มีความเชื่อว่าวัดแห่งนี้แต่ก่อนเป็นถ้ำของพญานาคราช เชื่อว่าใครมาสักการะบูชาก็จะได้โชคลาภกลับไป พื้นที่รอบๆ เป็นป่าไม้และลำธารที่มีความสวยงาม สมบูรณ์
15:30
เช็คอินเข้าที่พัก ณ ผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30
รับประทานอาหารกลางค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร
20:00
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
3
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – สามพันโบก – แก่งชมดาว - สนามบินอุบลราชธานี
05:30
ชมแสงแรกก่อนใครในสยาม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขต ไทย - ลาว เบื้อง หน้าเป็นภูเขาแดนลาว ที่สลับซับซ้อนมองดูสวยงาม ในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของทะเลหมอก เหนือลำน้ำโขง และเป็นจุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นจุดคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
หลังจากนั้น เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
10:00
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามพันโบก
11:
เดินทางถึงที่เที่ยวอุบลราชธานีสุดฮิต สามพันโบก หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย “โบก” มาจากภาษาลาวที่แปลว่า
12:00
บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
13:00
ต่อกันกับที่เที่ยวอุบลราชธานีอีกหนึ่งที่ แก่งชมดาว หรือ หาดชมดาว ลักษณะการเกิดเหมือนสามพันโบก แต่แก่งชมดาวจะเป็นแนวหาดหิน แก่งหินกว้างใหญ่สลับกับเนินหินทราย มาเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมจะสวยที่สุด เพราะในช่วงน้ำหลากแก่งหินจะจมอยู่ใต้น้ำ
15:30
เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขในการจอง

โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2564

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไขการเดินทาง :

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
29 ต.ค 64 - 31 ต.ค 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
5 พ.ย 64 - 7 พ.ย 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
12 พ.ย 64 - 14 พ.ย 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
19 พ.ย 64 - 21 พ.ย 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
26 พ.ย 64 - 28 ก.พ 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
3 ธ.ค 64 - 5 ธ.ค 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
10 ธ.ค 64 - 12 ธ.ค 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
17 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800
24 ธ.ค 64 - 26 ธ.ค 64 ฿ 7,000 ฿ 9,000 ฿ 7,000 ฿ 7,000 ฿ 5,800