027NKI ทัวร์หนองคาย | หนองคาย - เสน่ห์ชุมชนบ้านวังน้ำมอก ชมบั้งไฟพญานาค 3 วัน 2 คืน | เริ่มจากสนามบินหนองคาย โดยรถตู้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 17 - 19 ธ.ค 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 6,000 เด็ก 6,000
พักเดียว 8,000 มีเตียง 6,000
พักสาม 6,000 ไม่มีเตียง 4,000

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี – ชุนชนวังน้ำมอก – ร่วมกิจกรรมชุมชม – บายศรีน้อย สัมผัสโคมไฟพาแลง
ชุมชนวังน้ำมอก
2 ใส่บาตรตอนเช้า – ทำขันคู่ปี – สักการะพระเจ้าล้านทอง – พระธาตุบังพวน - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
โรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท
3 ตลาดท่าเสด็จ – วัดโพธิ์ชัย - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี – ชุนชนวังน้ำมอก – ร่วมกิจกรรมชุมชม – บายศรีน้อย สัมผัสโคมไฟพาแลง
เช้า
ต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เจ้าหน้าที่รอรับตามเวลานัดหมาย
10:00
นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
12:00
เดินทางถึง “บ้านวังน้ำมอก” หมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลพระพุทธบาท เป็นหมู่บ้านในภาคอีสานแต่กลับมีทั้งวัฒนธรรมของล้านนาเชียงใหม่ และล้านช้างผสมผสานกัน
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ชุมชนวังน้ำมอก
13:30
นำท่านร่วมกิจกรรมชุมชน เดินชมเกษตรกรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ และทำสวนผลไม้ ซึ่งเราจะได้ช่วยกันเก็บไข่และผลไม้รวมถึงผักเพื่อมารอประกอบอาหารกันในช่วงเย็น โดยอาหารจะเป็นอาหารพื้นเมืองซึ่งหาทานได้แค่ที่บ้านวังน้ำมอกเท่านั้น และเรียนรู้การทอผ้าและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
16:30
ลงทะเบียนเข้าพัก โฮมสเตย์
18:30
นำท่านร่วมกิจกรรมชุมชน สัมผัสบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยโคมไฟพาแลง ไฟสีเหลืองอมส้มสว่างไสวไปทั่ว เป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามยิ่งนัก โดยให้ท่านได้ลองใส่ชุดพื้นเมืองและมีการทำ พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการอำนวยอวยพรให้ทุกๆ คนมีแต่ความสุขความเจริญ เมื่อสวดเรียกขวัญแล้วก็ผูกสายสิญจน์สิริมงคลกันอย่างอบอุ่น
ค่ำ
รับประทานอาหารพื้นบ้าน (2) ณ ชุมชนวังน้ำมอก
21:30
พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
ใส่บาตรตอนเช้า – ทำขันคู่ปี – สักการะพระเจ้าล้านทอง – พระธาตุบังพวน - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
06:00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอย่างสดใส พร้อมที่จะออกไปเตรียมใส่บาตรพระสงฆ์ที่จะเดินบิณฑบาตผ่านหมู่บ้าน
07:30
รับประทานอาหารเช้า (3) และจิบกาแฟคั่วตำ
08:30
นำท่านสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำ “ขันคู่ปี” ซึ่งเป็นเหมือนการทำบุญสืบต่อดวงชะตา จะทำปีละครั้งเท่านั้น โดยขันคู่ปีจะประกอบด้วยขันหมากเบ็ง (พานพุ่ม) และคู่ปี หรือกรวยดอกไม้ ซึ่งมีเทียน 2 เล่มธูป 2 ดอก และดอกไม้ต่างๆ ตามชอบ โดยคู่ปีนี้จะทำกี่อันก็ตามแต่อายุของแต่ละคนแล้วบวกหนึ่ง เช่น อายุ 30 ปี ก็ต้องทำคู่ปี 31 อัน เป็นต้น นอกจากนั้นดอกไม้แต่ละดอกที่อยู่ในขันคู่ปีก็แล้วแต่มีความหมายมงคล อาทิ ดอกดาวเรือง-ความรุ่งเรือง ดอกอัญชัญ-สุขภาพแข็งแรง ดอกบานบุรี-บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ดอกพุด-สืบสานคุณค่าพุทธศาสนา ดอกเข็ม-เฉลียวฉลาดหลักแหลม ดอกโป๊ยเซียน-เทวดาคุ้มครอง ดอกมังกรคาบแก้ว-ทรัพย์สมบัติมากมาย ดอกเบญจมาศ-อำนาจบุญบารมี
จากนั้นก็แต่งตัวสวยงามตามแบบฉบับชามศรีเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อนำขันคู่ปีไปที่วัดเทสรังสี เพื่อถวายแด่
11:00
นำท่านสักการะ พระธาตุบังพวน พุทธศาสนสถานสำคัญของนิกายมหายาน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นวัดเดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือโบราณสถานอันเป็น “สัตตมหาสถาน” จากอดีตครบ 7 สิ่ง ซึ่งคือการจำลองสถานที่อันเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้มแล้วจำนวน 7 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นตามพุทธศาสนคติ ภายในประดิษฐานโบราณวัตถุสำคัญทางศาสนาไว้หลายอย่าง ได้แก่ หลักศิลาจารึก พระปางนาคปรกพระธาตุบังพวน และพระปรางค์ 3 องค์ เป็นต้น
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13:00
นำท่านชม ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา อันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนา ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการ
14:00
เช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดไทยและถ้ำพญานาค อ.โพนพิสัย เพื่อเตรียมชมบั้งไฟพญานาค เมื่อเดินทางถึง จุดชมบั้งไฟพญานาค ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง เท่านั้น (เทศกาลออกพรรษา) ลูกไฟแดงอมชมพู ที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง สู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษา ที่บริเวณเขต อ.โพนพิสัย ควบด้วยการเยือนประเทศเพื่อนบ้าน เวียงจันทน์
ค่ำ
อิสระอาหารเย็น พร้อมร่วมกิจกรรม บั้งไฟพญานาค
ค่ำ
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
3
ตลาดท่าเสด็จ – วัดโพธิ์ชัย - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
เดินทางไป ช้อปปิ้งที่ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงจีน มีมากมายหลายสิ่งให้เลือกสรรทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ราคาก็ไม่แพง รวมทั้งบรรดาสินค้าโอท็อป ไม่ว่าจะหมูยอ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ผลไม้อบแห้ง มะพร้าวแก้ว ฯลฯ
10:
นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง
12:00
ส่งท่านที ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงื่อนไขในการจอง
โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2564
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักโฮมสเตย์ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

เงื่อนไขการจอง สำรองที่นั่ง :

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไขการเดินทาง :

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
17 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 6,000 ฿ 8,000 ฿ 6,000 ฿ 6,000 ฿ 4,000
24 ธ.ค 64 - 26 ธ.ค 64 ฿ 6,000 ฿ 8,000 ฿ 6,000 ฿ 6,000 ฿ 4,000