V0222021 ทัวร์พังงา | เขาหลัก อ่าวพังงา | 3 วัน 2 คืน | เริ่มจากท่าอากาศยานภูเภ็ต โดยรถตู้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 29 - 31 ต.ค 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 7,800 เด็ก 7,800
พักเดียว 10,300 มีเตียง 7,800
พักสาม 7,800 ไม่มีเตียง 5,850

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานภูเก็ต - วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) - Tree Cups Phang nga Coffee - วัดถ้ำ สุวรรณคูหา
2 เขาตะปู – เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - ถ้ำลอด
3 จุดชมวิวเสม็ดนางชี - หาดไม้ขาว - ท่าอากาศยานภูเก็ต

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
ท่าอากาศยานภูเก็ต - วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) - Tree Cups Phang nga Coffee - วัดถ้ำ สุวรรณคูหา
09:30
รับคณะที่จุดนัดหมาย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมรถตู้ VIP และทีมงาน 108trip ให้การบริการต้อนรับ และดูแลตลอดการเดินทาง
10:
ออกเดินทางสู่บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
11:00
เดินทางถึง วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือ วัดท่าไทร
12:30
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
14:00
เดินทางถึง Tree Cups Phang nga Coffee ตั้งอยู่ที่อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร้านกาแฟสุดแนวที่ไม่เหมือน ใครเพราะตั้งอยู ่บนต้นไม้ใหญ ่ อายุกว ่า 300 ปี เป็นร้านกาแฟที ่จะได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็น ธรรมชาติของต้นไม้เขียวขจีและอากาศแสนบริสุทธิ์ รวมทั้งสามารถชมทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้แบบ 180 องศา
15:00
วัดถ้ำสุวรรณคูหา
16:30
เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00
บริการอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหาร
20:00
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
เขาตะปู – เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - ถ้ำลอด
07:00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหาร
08:00
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือศุลกากร เพื่อนั่งเรือไปยัง เขาตะปู เขาพิงกัน และถ้ำลอด
12:00
บริการอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวประมงบน เกาะปันหยี
16:00
กลับสู่ท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่ที่พัก
17:00
เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00
พร้อมกันที่ร้านอาหาร ณ ที่พัก บริการอาหารค่ำ (5) ห้องอาหารของที่พัก
DAY
3
จุดชมวิวเสม็ดนางชี - หาดไม้ขาว - ท่าอากาศยานภูเก็ต
05:30
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ออกเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี
06:00
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชี
08:30
บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ หาดไม้ขาว
10:30
เดินทางถึง หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพเครื่องบินริมทะเล และเป็นไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเก็บ ภาพบรรยากาศสวยๆได้ที่หาดไม้ขาว
11:30
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ - ค่าเรือสปีดโบ๊ท เหมาลำดำน้ำหมู่เกาะห้อง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป 

- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด

- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น

- ของใช้ส่วนตัว

- ยาประจำตัว

- กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง 

- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืน ได้ 

เงื่อนไขการเดินทาง

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- จุด รับ – ส่ง 1 จุดเท่านั้นตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ไม่ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากนี้คิดจุดละ 500 บาท)

- โปรเเกรมท่องเที่ยว ทางบริษัท ขออนุญาตวิ่งตามเส้นทางในโปรเเกรมเป็นหลัก กรณีสถานที่นอกเหนือจากโปรเเก รมและเวลาคนขับรถเกิน ขออนุญาตคิดค่าน้ำมัน ครั้งละ 1000 บาท (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ตกลงกับทางบริษัทไว้)

- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใน ส่วนนั้นคืนได้

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ ยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึง เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

- รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
29 ต.ค 64 - 31 ต.ค 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
5 พ.ย 64 - 7 พ.ย 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
12 พ.ย 64 - 14 พ.ย 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
19 พ.ย 64 - 21 พ.ย 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
26 พ.ย 64 - 28 พ.ย 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
3 ธ.ค 64 - 5 ธ.ค 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
10 ธ.ค 64 - 12 ธ.ค 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
17 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850
24 ธ.ค 64 - 26 ธ.ค 64 ฿ 7,800 ฿ 10,300 ฿ 7,800 ฿ 7,800 ฿ 5,850