ทัวร์ฝรั่งเศส TULIP FESTIVAL 2018ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์เทศกาลทิวลิป สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ 7วัน5คืน โดยสายการบินEmirates Airline

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
2 ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
3 La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
4 เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ
Brussels Hotel
5 เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
Bedbank Apollo Hotel
6 ล่องเรือหลังคากระจก – สาธิตการเจียระไนเพชร –จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน
7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
2
ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00:50
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03:20
เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
เช้า
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08:00
เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เดินทางสู่มหานครปารีส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไ อเฟล ประตูชัย
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี ล่องเรือบาโตมุช
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
DAY
3
La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet
เที่ยง:
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
เที่ยง:
นำท่านสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เช้า
เข้าสู่ที่พัก ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
DAY
4
เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ ชม ศาลาว่าการ หอประชุมสงฆ์ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก ณ Brussels Hotel
DAY
5
เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ชม เมืองเดอะเฮก
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยง:
เดินทางสู่ เมืองลิเซ่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เดินทางต่อสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Apollo Hotel
DAY
6
ล่องเรือหลังคากระจก – สาธิตการเจียระไนเพชร –จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ล่องเรือหลังคากระจก ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร จัตุรัสแดม Red Light District
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์
22:00
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150
22:30
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
DAY
7
ดูไบ-กรุงเทพฯ
07:45
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง
09:30
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
เช้า
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
18:40
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขในการจองทัวร์

  1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
  3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.       ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

  1. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

  1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง