ทัวร์เกาหลี ULTRA MIRACLE KOREA โดยสายการบิน Jin Air

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อินชอน – เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Ansan Starlight Village Photo Land)
ซูวอนหรือ อันซาน
3 Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร ) - ช้อปปิ้งฮงแด
กรุงโซล
4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังชางด๊อก – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - คลองชองเกชอน – DUTY FREE – N Seoul Tower - ตลาดเมียงดง
กรุงโซล
5 ศูนย์สมุนไพร – Amethyst –- HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
19:00
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน JIN AIR (LJ)
22:04
เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR LJ004
DAY
2
อินชอน - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Ansan Starlight Village Photo Land)
06:00
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เช้า
ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะนามิ
เกาะนามิ
ไร่สตอเบอรี่
บ่าย
ทัคคาลบี้ ไก่ผัดซอสเกาหลีอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอน
เย็น
BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Lighting Festival) ที่ Ansan Starlight Village Photo Land
ค่ำ
Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel
DAY
3
Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร ) - ช้อปปิ้งฮงแด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World)
เช้า
Lotte World Aquarium
เย็น
ต็อกป๊อกกี บุปเฟต์ เติมได้ไม่อั้น
ค่ำ
ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด Hongdae
ค่ำ
Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
DAY
4
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังชางด๊อก – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - คลองชองเกชอน – DUTY FREE – N Seoul Tower - ตลาดเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านชม “ศูนย์โสม” “ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง” Cosmetic Center
เช้า
“พระราชวังชางด๊อก” พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
คลองชองเกชอน
ตลาดเมียงดง
พระราชวังชางด๊อกคุง
เที่ยง:
ไก่ตุ๋นโสม
เย็น
เช็ตปลาย่าง
เย็น
“คลองชองเกชอน” ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง “MYEONGDONG”
ค่ำ
Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
DAY
5
ศูนย์สมุนไพร - Amethyst - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส”
เช้า
นำท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู” ให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET
เที่ยง:
จิมทัค ไก่อบกับวุ้นเส้นใส่ซีอิ๊วดำ
บ่าย
แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET
17:25
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003
21:25
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,500 บาท *​หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิกการเดินทาง

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย                              * ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจำ 50%                                                                       * ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำ

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง