ทัวร์ไทย นครศรี หลีเป๊ะ สตูล สงขลา หาดใหญ่ 5วัน 4คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 13 - 17 ต.ค 61
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 7,999 เด็ก 7,999
พักเดียว 9,799 มีเตียง 7,999
พักสาม 7,999 ไม่มีเตียง 6,499

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช - สตูล
3 สตูล - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - หาดทรายขาว - อ่าวสอง - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
4 หาดใหญ่ - สงขลา - แหลมสมิหลา - เกาะยอ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ แมจิค อาย - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยงv
5 กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
05:00
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ เดินทางล่องใต้ สู่จุดหมาย จ.นครศรีธรรมราชบริการอาหารกล่องบนรถ มื้อที่ 1
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 2 ร้านอาหาร จ.ชุมพร จากนั้นเดินทางต่อ แวะหาดทรายรี จ.ชุมพร นมัสการศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงชุมพร ที่ปลดระวางแล้ว ได้เวลาอันสมควร
บ่าย
เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กราบนมัสการ พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นวัดราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีนามว่า พระธาตุไชยา และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เลื่อนฐานะเป็น วัดพระธาตุไชยา ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และพระราชทานนามใหม่ว่าพระบรมธาตุไชยา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
วัดพระบรมธาตุไชยา
หาดทรายรี
19:00
เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช บริการอาหารมื้อค่ำ มื้อที่ 3 ร้านชาวเรือ จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม เมืองลิกอร์
DAY
2
นครศรีธรรมราช - สตูล
07:00
จากนั้น เดินทาง สู่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำ ร่วมทำพิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ชมสถาปัตยกรรมของวิหารต่างๆ ในบริเวณวัด รับฟังตำนานท้าวจตุคาม-รามเทพ ชมโบราณวัตุล้ำค่าที่มีผู้นำมาถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาพระองค์สัมมาสัมพทธเจ้า สักการะบูชาดวงวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สถูป วิหารธรรมศาลา ได้เวลาอันสมควร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ 12 นักกษัตริย์ เครื่องเงิน เครื่องถม สามกษัตริย์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและราคาถูก ที่ ถ.ท่าช้าง จากนั้น นำท่านสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช แหล่งกำเนิดวัตถุมงคลจตุคาม-รามเทพ อันเลื่องชื่อตามพิธีกรรมของขุนพันธ์รักษ์ราชเดช
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีะรรมราช
บ่าย
นำคณะบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 5 ที่ร้านขนมจีนเมืองคอน อันเลื่องชื่อที่สุดร้านหนึ่งในภาคใต้ ชิมขนมจีน น้ำแกงประเภทต่างๆ ขนมหวาน ข้าวแกงปักษ์ใต้ ชิมมังคุคคัด รสชาดหวานกรอบอร่อย(บางเดือนอาจไม่มี) ชิมจำปาดะทอด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ จ.สูตล
เย็น
บริการอาหารมื้อเย็น มื้อที่ 6 หลังอาหาร ให้ท่านได้ ชิม โรตี,ชาชัก ตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม เดอะวัน
DAY
3
สตูล - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - หาดทรายขาว - อ่าวสอง - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
06:30
บริการอาหารเช้า มื้อที่ 7 ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
08:00
ออกเดินทางโดย speed boat นำคณะสู่เกาะตะรุเตา อัญมณีแห่งธรรมชาติที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว ศูนย์รวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ทั้งบนเกาะและใต้น้ำหาดทรายขาวสวยและหาดหินที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา จากนั้นนำท่านสู่ เกาะไข่ ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงาม(ต้องตรวจสอบสภาพความแรงของกระแสน้ำอาจงดหากไม่มีสภาพความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว)
เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
10:00
เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อนยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวัน
12:00
ออกเดินทางต่อสู่หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่น นำท่าน แวะบริการอาหารเที่ยง มื้อที่ 8
13:30
หลังจากอิ่มแล้ว นำท่านไปยัง อ่าวสอง สัมผัสกับปะการังและหมู่ปลาหลากหลายชนิด เดินทางขึ้นเกาะหลีเป๊ะ พบกับถนนคนเดินบนเกาะ ได้เวลาสมควรอำลาเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่หาดใหญ่
19:30
บริการอาหารค่ำ มื้อที่ 9 ร้านอาหารทะเลไทย อ.หาดใหญ่ จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม วี แอล
DAY
4
หาดใหญ่ - สงขลา - แหลมสมิหลา - เกาะยอ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ แมจิค อาย - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
07:00
บริการอาหารเช้ามื้อที่10 ห้องอาหารของโรงแรม

นำสัมภาระออกจากที่พักเดินทางต่อสู่ แหลมสมิหลา หาดสมิหลา ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือน เป็นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดแนวจัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางวิ่งออกกำลังกาย จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลัง มีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน อันเป็นสัญลักษณ์ของสมิหลา จากนั้นนำท่านสู่ เกาะยอ เลือกซื้อของฝาก อาหารทะเลตากแห้ง เช่น ปลาหมึกตากแห้ง,ปลาแดดเดียว,กุ้งแห้ง,ปลาแห้ง,เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ,ผ้าทอเกาะยอ และเสื้อผ้าบาติกที่ขึ้นชื่อ
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 11
บ่าย
หลังอาหาร เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum) ภายในพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องแสดงภาพวาดต่าง ๆ เช่น ห้องภาพลวงตา, ห้องใต้สมุทร, ห้องสัตว์, ห้องศิลปินเก่า, ห้องโลกน้ำแข็ง, ห้องศิลปะแนวเหนือจริง (โลกจินตนาการ), ห้องภาพที่ให้ความสนุกสนาน และห้องภาพที่ให้ความตื่นเต้น หวาดเสียว เป็นต้น โดยการวาดบนผนังและพื้นกว่า 100 ภาพ จากจิตรกรมืออาชีพจากประเทศเกาหลีที่สร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาด 3 มิติ ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์3มิติอื่นๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง อิสระท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิ เช่น ผ้าปักต่างๆ,ผลไม้สด,ผลไม้อบแห้ง,ถั่วอบแห้ง,เห็ดหอมอบแห้ง และ อื่นๆอีกมากมาย จนได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Magic Eye 3D Museum
ตลาดกิมหยง
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
DAY
5
กรุงเทพฯ
เช้า
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
การจองและชำระเงิน
1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 4,500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)
หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายัง  เบอร์แฟกซ์ / E-Mail  / LINE 
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
•ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน
•ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
•ค่าอาหารรวม 11 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
•ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์ 
•ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ 
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1.กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
13 ต.ค 61 - 17 ต.ค 61 ฿ 7,999 ฿ 9,799 ฿ 7,999 ฿ 7,999 ฿ 6,499
1 ธ.ค 61 - 5 ธ.ค 61 ฿ 7,999 ฿ 9,799 ฿ 7,999 ฿ 7,999 ฿ 6,499
28 ธ.ค 61 - 1 ม.ค 62 ฿ 7,999 ฿ 9,799 ฿ 7,999 ฿ 7,999 ฿ 6,499
29 ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 ฿ 7,999 ฿ 9,799 ฿ 7,999 ฿ 7,999 ฿ 6,499