กรองการค้นหา

เลือกช่วงเทศกาล
ราคาต่อทริป
สายการบิน

ทัวร์แนะนำ:

ผลการค้นหา : #หุบป่าตาด
พบทั้งหมด 2 รายการ

เรียงตาม:
กรุงเทพฯ - วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ล่องเรือชมแม่น้าสะแกกรัง - บ้านจงรัก –วัดสังกัสรัตนคีรี - ถนนคนเดินตรอกโรงยา - วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) - หุบป่าตาด - สปาเกลือ -วัดถ้าเขาวง
ก.ค 3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25 / 31-1 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 5,300
โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ - ชุมชนลาวบ้าน - ต้นเซียงยักษ์ - ตลาดซาวไฮ่ - หุบป่าตาด - ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา – ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ - มหาปราสาททองคำ
ก.ค 24-25 / 24-25 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 3,999