ร่วมมือ ร่วมใจ กับกิจกรรม ดี๊ดี CSR ปลูกป่าชายเลน ร่วมกันของสมาชิก BAGS AND GLOVES

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท BAGS AND GLOVES ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building

อัพเดทล่าสุดวัน อังคาร - 22/05/2561 19:57:12