ศึกษาดูงานประเทศ มาเลเซีย กับกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่สู่ตลาด อาเซียน

ขอขอบพระคุณ ลูกค้า VIP ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดทริปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่

อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดี - 07/06/2561 14:11:33