Solvay SBS Bangkok Service Center Team Outing 2018 ณ จังหวัด เพชรบุรี

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Solvay ประเทศไทย ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ภายในองค์กร

อัพเดทล่าสุดวัน เสาร์ - 14/07/2561 20:19:43