ศึกษาดูงาน Google สิงคโปร์กับโครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศครูอาชีวะ

ขอขอบพระคุณ คณะ Edutech ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศ สิงคโปร์

อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดี - 19/07/2561 13:14:08