ทริปทัศนศึกษา พัฒนาทักษะ 5 วัน 3 คืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ และนักศึกษา ช่างกลอุดรธานี ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดทริปทัศนศึกษาประจำปี 2018

อัพเดทล่าสุดวัน พุธ - 12/09/2561 17:21:12