สัมมนากรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานด้านประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพในยุคดิจิทัล ณ จังหวัด เพชรบุรี

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building

อัพเดทล่าสุดวัน อังคาร - 18/09/2561 14:54:13