กายพร้อม ใจพร้อมกัน กับ KTPS Logistics ในหัวข้อ จิตสำนึกรักองค์กร และ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท KTPS Logistics ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building

อัพเดทล่าสุดวัน จันทร์ - 01/10/2561 14:39:01