สัมนาเฮฮา พาเธอไปทำบุญ กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด อยุธยา

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงานDITP Service center ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม

อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ - 09/11/2561 13:14:43