ทริปสุดฟิน พาเธอบินไปสิงคโปร์ กับ บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) จำกัด

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน OSAKI THAILAND ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดพาไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อัพเดทล่าสุดวัน พุธ - 14/11/2561 16:47:51