ทริปสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตในชนบท ณ บ้านควาย จังหวัด สุพรรณบุรี

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building

อัพเดทล่าสุดวัน พุธ - 02/01/2562 10:52:41