กิจกรรมงานเลี้ยง ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 บจก. โมบาย อินโนเวชั่น

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก. โมบาย อินโนเวชั่น ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดี - 10/01/2562 17:27:22