กิจกรรมต้อนรับนักธุรกิจรุ่นใหม่! สนุกอย่างสร้างสรรค์ สร้างมิตรภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงและนวัตกรรม ดิจิทัลยุค 4.0

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ NEC ที่ให้เกียรติและวางใจ เรา 108 ได้จัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมสานสัมพันธ์ Team Building กับผู้ประกอบการใหม่

อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ - 25/01/2562 10:32:40