ฝึกอบรมภายในองค์กร In-House Training หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด ที่ให้เกียรติและไว้วางใจ ให้เราได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลกร แบบมืออาชีพ

อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ - 12/07/2562 10:23:44