งานเฉลิมฉลองครบรอบ 99 ปี IEC พาชมวิวยอดตึกที่สูงที่สุดในไทย พร้อม Rooftop สำหรับดินเนอร์สุดโรแมนติก

ขอขอบพระคุณ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด(มหาชน) ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 99 ปี IEC HAPPY NEW YEAR & 99 ANNIVERSARY

อัพเดทล่าสุดวัน อังคาร - 27/04/2564 19:52:59