กรองการค้นหา

เลือกช่วงเทศกาล
ราคาต่อทริป
สายการบิน

ทัวร์แนะนำ:

ผลการค้นหา : #Germanium
พบทั้งหมด 5 รายการ

เรียงตาม:

มหัศจรรย์ ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน CHINA AIRLINES

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW230149
หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,วัดหลงซาน,Germanium
พ.ย 24-27 พ.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 20,999
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต,โรงละครแห่งชาติไถจง,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,เมืองนิวไทเป,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน,GERMANIUM,ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ก.ย 28-2 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,999
ไถจง , ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ไถจง , หนานโถว นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดเหวินหวู่ ,ไถจงไถจง ไทเป , ตึกไทเป 101 , ศูนย์เครื่องสำอาง ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ตไทเป , ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน , ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง , สนามบินเถาหยวน
ต.ค 5-8 / 19-22 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 19,999
เมืองไถจง , ไถจงไนท์มาร์เก็ต , โรงละครแห่งชาติ , เมืองหนานโถว , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชิมชาอู่หลง , เมืองนิวไทเป , ร้านพายสับประรด , ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ตเมืองนิวไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองไทเป , GERMANIUM , ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ศูนย์เครื่องสำอาง , สนามบินเถาหยวน
ก.ย 28-1 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,999
เมืองหนานโถว , วัดเหวินหวู่ ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถั่งซำจั๋ง , ชิมชาอู่หลง , เมืองไถจง ,ไถจงไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป ,ถ่ายรูปตึกไทเป101, GERMANIUM , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต , วัดหลงซาน , วัดหลงซาน , ศูนย์เครื่องสำอาง , เมืองนิวไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านชาวประมงหลากสี , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองเถาหยวน
ก.ย 29-2 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 15,999