ทัวร์ไต้หวัน ปี 63 สุดพิเศษตลอดเส้นทาง ด้วยการเดินทางอันหลากหลาย อีกทั้งคุณภาพ สถานที่ยอดนิยม ที่ท่านไม่ควรพลาด อาทิเมืองไทเป เถาหยวน หนานโถว ไถหนาน เกาสง อี๋หลัน เหมาจู่ และเมืองสวยงามอีกมากมาย ทัวร์ของเรายังพร้อมสำหรับทุกๆช่วงเวลาสำคัญ กำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! ทุกเทศกาล สำคัญ และงบประมาณที่คุณกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวใต้หวัน ออกเดินทางกับเราแล้วคุณจะพบประสบการณ์อันแตกต่างและความสุขที่มิลืม

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ไต้หวัน พบทั้งหมด 16 รายการ

เรียงตาม:
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,เมืองไถจง,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ก.ค 13-16 / 19-22 / 26-29 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,990
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถั่งซำจั่ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน
มิ.ย 28-1 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,999
วัดจื่อหนานกง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไถจงไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน,วัดเสียไห่เฉิงหวง,วัดต้าหลงตงเป่าอัน,ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,วัดชิงเทียนกง,วัดชิงซาน,วัดเทียนโฮ้ว,ซีเหมินติง
ก.ค 26-29 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,999

TAIWAN Alishan So Lucky !838837 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินCHINA AIRLINES

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240059
อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,
มิ.ย 27-1 / 28-2 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 21,900
หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ปล่อยโคมผิงซี,วัดหลงซาน,บูราโน่แห่งไต้หวัน
มิ.ย 28-2 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,990
หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,
มิ.ย 30-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,999

ทัวร์ JAIWANเที่ยวครบจบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน VIETJET

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240044
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,นั่งกระเข้าเหมาคง,ตึกไทเป 101,ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,
มิ.ย 30-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,999

ทัวร์ TAIWANมหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน THAI LION AIR

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240046
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถั่งซำจั่ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน
มิ.ย 27-30 / 29-2 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,999
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ,ล่องเรือชมวาฬ,ตึกไทเป 101,วัดซิงเทียน,ห้องสมุดเป่ยโถว,วัดกวนตู้,GLORIA OUTLETS
ก.ค 6-9 / 20-23 / 27-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,888
เมืองไถจง,วัดจื่อหนานกง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดต้าหลงตงเป่าอัน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,
ก.ค 6-9 / 10-13 / 18-21 / 21-24 / 24-27 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,999
สวนดอกไม้จงเซ่อ,หมู่บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ,เขาอุทยานอาลีซาน ,เมืองไทเป,อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101
มิ.ย 26-30 มิ.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 19,999
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถั่งซำจั่ง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน,ท่าเรือประมงเจิ้งปิน,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน
มิ.ย 28-2 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,999
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน,โรงละครแห่งชาติไถจง,ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,
มิ.ย 27-1 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,999
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,เมืองไถจง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,
ก.ค 4-7 / 6-9 / 12-15 / 19-22 / 20-23 / 23-26 / 26-29 / 27-30 / 29-1 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,999
วัดเหวินหวู,ล่องเรือ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน,วัดเจ้าแม่กวนอิม,ตึกไทเป 101,ร้านขนมพายสับปะรด
ก.ค 17-21 / 26-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 22,990
เมืองไทเป,เมืองไทจง,ฟาร์มแกะชิงจิ้ง,ชิงจิ้งสกายวอล์ค,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ต.ค 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 25-28 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 23,990