ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 63 กับเส้นทางที่หลากหลาย เที่ยวอย่างมีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการบริการที่โดดเด่น เราพร้อมนำเสนอทัวร์ดีๆให้ท่าน ได้สัมผัสถึงบบรยากาศกลิ่นอายของญี่ปุ่นแท้ หลากหลายเมือง อาทิ โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า ฟูกุโอกะ ฮอกไกโด ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ สุดประทับใจอีกมากมาย สามารถกำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! ทุกเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันหยุดสำคัญ บริษัททัวร์ของเรายังสามารถออกแบบโปรแกรมท่อง เที่ยวญี่ปุ่น ในทุกเส้นทาง ด้วยราคาตามงบประมาณและบริการที่ท่านจะประทับใจ

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ญี่ปุ่น พบทั้งหมด 7 รายการ

เรียงตาม:

มหัศจรรย์ JAPAN l OSAKA KYOTO FREEDAY l 5 วัน 3 คืน l Air Asia

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW230028
,วัดคัตสึโอจิ,ปราสาทโอซาก้า,ร้านค้าปลอดภาษียานช้อปปิ้งชินโซบาชิ,หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ,ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,ศาลเจ้าเฮฮัน,พิธีชงชาญี่ปุ่น,อิออน มอลล์,สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น,
มิ.ย 8-12 / 22-26 มิ.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 29,999

มหัศจรรย์... l JAPAN l FUKUOKA l เบปปุ ยูฟุอิน l 5 วัน 3 คืน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW230039
,เมืองฟุกุโอกะ,ศาลเจ้าดาไซฟุ,หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล,ทะเลสาบคินริน,เมืองเบปปุ,บ่อยูมิ ,จิโกกุโทสุ,พรี่เมี่ยมเอาท์เล็ท,วัดไดฮนซัง, นาริตะซัง ,คุรุเมะ,Duty Free,มิตซุย, ช้อปปิ้งพาร์ค,กันดัมพาร์ค,สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น
มิ.ย 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 24,999
ท่าอากาศยานนานาชาตินารีตะ,วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเสะ,เมืองคาวาโกะเอะ,ภูเขาไฟฟูจิ,ดิวตี้ฟรี, ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา,เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์,ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ก.ย 7-11 / 21-25 / 29-3 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 29,999

มหัศจรรย์..FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ 5 วัน 3 คืน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW230034
เมืองฟุกุโอกะ ,ศาลเจ้าดาไซฟุ , หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล , ทะเลสาบคินริน , เมืองเบปปุ ,บ่อยูมิจิโกกุ หุบเขาทาคาชิโฮ , ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ , เมืองคุมาโมโต้, ช้อปป้ิงย่านชิโมโทริปราสาทคุมาโมโต้, โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท DUTY FREE , ช้อปป้ิงย่านเทนจินสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
มิ.ย 22-26 / 29-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 26,999

มหัศจรรย์..JAPAN l OSAKA NARA KYOTO FREE l 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW230027
,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,วัดคิโยมิซุ,ถนนกาน้ำชา,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชา,อิออนมอลล์,เมืองนารา,วัดโทไดจิ,ตลาดคุโรมง,ร้านค้าปลอดภาษี,ปราสาทโอซาก้า,ริงกุเอ้าท์เล็ท,ท่าอากาศยานคันไซ,
มิ.ย 9-13 / 16-20 / 30-4 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,999
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• วัดคินคะคุจิ• ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชาญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ย่านชินเซไก ปราสาทโอซาก้า • หมู่บ้านอเมริกา • DUTY FREE • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
ส.ค 5-8 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 27,999
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคิโยมิซุ,ถนนสายกาน้าชา , มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์คหมู่บ้านชิราคาวาโกะ , เมืองทาคายาม่า , สะพานนาคะบาชิ , ถนนเมืองเก่าซันมาจิ, อิออนมอลล์ , ปราสาทโอซาก้า ,ตลาดคุโรมง , ช้อปป้ิงชินไซบาชิ, ท่าอากาศยานคันไซ,
ก.ค 28-1 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,999