ทัวร์ไต้หวัน ปี 63 สุดพิเศษตลอดเส้นทาง ด้วยการเดินทางอันหลากหลาย อีกทั้งคุณภาพ สถานที่ยอดนิยม ที่ท่านไม่ควรพลาด อาทิเมืองไทเป เถาหยวน หนานโถว ไถหนาน เกาสง อี๋หลัน เหมาจู่ และเมืองสวยงามอีกมากมาย ทัวร์ของเรายังพร้อมสำหรับทุกๆช่วงเวลาสำคัญ กำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! ทุกเทศกาล สำคัญ และงบประมาณที่คุณกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวใต้หวัน ออกเดินทางกับเราแล้วคุณจะพบประสบการณ์อันแตกต่างและความสุขที่มิลืม

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ไต้หวัน พบทั้งหมด 8 รายการ

เรียงตาม:
เมืองหนานโถว,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถั่งซำจั๋ง,ชิมชาอู่หลง,ไถจงไนท์มาร์เก็ต,ถ่ายรูปตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ตลาดปลาไทเป,เมืองนิวไทเป,หมู่บ้านชาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน,เมืองเถาหยวน
พ.ย 2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ธ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,999
เมืองหนานโถว , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถั่งซำจั๋ง , ชิมชาอู่หลง ,เมืองเจียอี,นั่งรถไฟอาลีซาน , เมืองไถจง ,โรงละครแห่งชาติไถจง ,ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, Germanium , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ,วัดหลงซาน , ศูนย์เครื่องสำอาง , เมืองนิวไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , เมืองเถาหยวน
มิ.ย 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 28-2 / 29-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,999
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต,โรงละครแห่งชาติไถจง,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,เมืองนิวไทเป,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน,GERMANIUM,ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
มิ.ย 29-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,999
,ไถจง ,โรงละครแห่งชาติไถจง ,ไถจงไนท์มาร์เก็ต,เมืองหนานโถว , ชิมชาอู่หลง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง,ตึกไทเป 101 , ศูนย์เครื่องสำอาง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,
ก.ค 19-22 / 26-29 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 20,999
ไถจง , ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ไถจง , หนานโถว นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดเหวินหวู่ ,ไถจงไถจง ไทเป , ตึกไทเป 101 , ศูนย์เครื่องสำอาง ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ตไทเป , ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน , ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง , สนามบินเถาหยวน
ก.ค 27-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 19,999
เมืองหนานโถว,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซำจั่ง,ชิมชาอู่หลง,เมืองเจียอี้,ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน,เมืองนิวไทเป,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ถ่ายรูปกับหมู่บ้นขาวประมงหลากสี,หมู่บ้านโบราณวเฟิน
พ.ย 2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 30-4 ธ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,999
เมืองไถจง , ไถจงไนท์มาร์เก็ต , โรงละครแห่งชาติ , เมืองหนานโถว , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชิมชาอู่หลง , เมืองนิวไทเป , ร้านพายสับประรด , ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ตเมืองนิวไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองไทเป , GERMANIUM , ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ศูนย์เครื่องสำอาง , สนามบินเถาหยวน
มิ.ย 8-11 / 9-12 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 30-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,999
เมืองหนานโถว , วัดเหวินหวู่ ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถั่งซำจั๋ง , ชิมชาอู่หลง , เมืองไถจง ,ไถจงไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป ,ถ่ายรูปตึกไทเป101, GERMANIUM , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต , วัดหลงซาน , วัดหลงซาน , ศูนย์เครื่องสำอาง , เมืองนิวไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านชาวประมงหลากสี , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองเถาหยวน
มิ.ย 7-10 / 8-11 / 9-12 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 21-24 / 28-1 / 29-1 / 30-3 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 15,999