เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ พบทั้งหมด 33 รายการ

เรียงตาม:
เฉิงตู - ปากทางอุทยานจิ่วไจ้โกว - จิ่วจ้ายโกว - มู่นี่โกว - ตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู - วัดมัญชูศรี - ซอยหวานใจ
ก.พ 7-10 / 21-24 / 28-2 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,900
กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - เจดีย์เงิน ทอง - ล่องเรือหลีเจียง - หยังซั่ว - หลิ่วโจว - ต้าหลงถาน - วัดขงจื้อ - ล่องเรือแม่น้ำหลิ่ว - ต้าซิน - น้ำตกเต๋อเทียน - หมู่บ้านหมิงซือ - หนานหนิง - เขาชิงซิ่ว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดไทย - เจดีย์ 9 ชั้น - พิพิธภัณฑ์กวางสี - ถนนคนเดิน
ก.พ 7-12 / 28-4 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 28,900
สนามบินสุวรรณภูมิ - ฉางเต๋อ - เฟิ่งหวาง - ล่องเรือถัวเจียง - แสงสียามราตรี - เฟิ่งหวาง - จางเจียเจี้ย - อุทยานเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดิน - ศูนย์รวมเครื่องเงิน - สะพานแก้ว - ภูเขาเทียนจื่อซาน - เขาอวตาร - เขาฮาลีลูยา - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ฉางเต๋อ - กรุงเทพฯ
ม.ค 29-2 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,999
ถงเหริน - เฟิงหวง – สะพานหงเฉียว – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – จางเจียเจี้ย-เฟิงหวง - เมืองจางเจียเจี้ย – อุทยานเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว – ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน-อุทยานเทียนจื่อซาน - ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – หยวนเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - เมืองหิมะน้ำแข็ง – สะพานกระจก-จางเจียเจี้ย - ถงเหริน – หมู่บ้านแม้ว
ก.พ 21-26 / 28-4 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,900
เฉิงตู - ตูเจียงเยี่ยน - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - เส้นทางซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - วัดมัญชูศรี - NEW CENTURY GLOBAL MALL
เม.ย 10-15 / 11-16 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,999
ซีอาน - สุสานทหารหุ่นดินเผา - ตลาดอิสลาม - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ต้าหมิงกง - กำแพงเมือง - รถไฟความเร็วสูง - ลั่วหยาง - ถ้ำประตูมังกร - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ซินหมี่ - ไคเฟิง - ศาลามังกร - เจดีย์เหล็ก - เจิ้งโจว - พิพิธภัณฑ์เหอหนาน
มี.ค 20-25 / 27-1 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 31,900
กุ้ยหยาง - อันซุ่น - ผิงป่า - สวนซากุระ - เมืองโบราณเทียนหลง - น้ำตกหวงกั่วซู่ - สะพานเทียนซิง - น้ำตกโซ่เงิน - น้ำตกโตวโปถาง - ข่ายลี่ - เมืองโบราณเซี่ยซือ - ชนเผ่าซีเจียง - สวนเฉียนหลิง - วัดหงฝู
มี.ค 19-24 / 26-31 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 24,555
เฉิงตู - ตูเจียงเยี่ยน - อุทยานมู่นี่โกว - จิ่วจ้ายโกว - เส้นทางซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - วัดมัญชูศรี - NEW CENTURY GLOBAL MALL
มี.ค 13-17 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 23,900
เมืองถงเหริน - เฟิงหวง - เมืองโบราณ - สะพานหงเฉียว - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - แสงสียามค่ำคืน - อุทยานเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - จางเจียเจี้ย - ภูเขาฮาลีลูยา - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - สวนจอมพลเฮ่อหลง - เมืองหิมะน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน - พิพิธภัณชนเผ่าแม้ว
เม.ย 10-15 / 12-17 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 28,888
ปักกิ่ง - จัสตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา - ตลาดหงเฉียว - ถนนหวังฝู่จิ่ง - HEMA FRESH SUPERMAKET - กำแพงเมืองจีน - ร้านผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - รถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - รถไฟใต้น้ำ - ถนนนานจิง - ร้านสตาร์บั๊ค - ซินเทียนตี้ - ร้านยา
เม.ย 12-17 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 36,900
ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า-หุบเขาเสือกระโจน-วัดซงจ้านหลิง สระมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว ไบ๋สุยเหอ-หมู่บ้านน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง
ม.ค 29-2 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 22,900
กรุงเทพฯ-ลี่เจียง-จงเตี้ยน - จงเตี้ยน-วัดชงจ้านหลิน-เมืองเก่าจงเตี้ยน-ลี่เจียง-ช่องแคบเสือกระโจน - ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง - ลี่เจียง-กรุงเทพ
มี.ค 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-1 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,900
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้งลงเรือสำราญ CENTURY SUN & SKY CRUISE - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลา จากทางเรือ - ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) - เมืองอี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง - สวนสาธารณะเอ๋อหลิง - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผาเมืองฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ
ก.พ 21-25 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 26,999
หนานจิง – จงซานหลิง – จิ่วหัวซาน-จิ่วหวาซาน–สวนพุทธคีรี(รวมรถแบตเตอร์รี่)– หวงซาน(นอนบนเขา)-ซีไห่-หวงซาน-เที่ยวด้านเป๋ยไห่-ลงเขากระเช้าหยุนกู่-หมู่บ้านหงชุน-ถุนซี– ถนนโบราณถุนซี - พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – พิพิธภัณฑ์อาหาร – ถนนโบราณถุนซี-หนานจิง – กำแพงโบราณนานกิง - ถนนฝูจื่อเมี่ยว
มี.ค 21-26 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 29,500
กรุงเทพฯ – หนานจิง – จงซานหลิง – ไท่ผิง - ไท่ผิง – ขึ้นกระเช้าเขาหวงซาน – เที่ยวฝั่งซีไห่ เป่ยไห่ – ถุนซี–ถนนลี่หยาง - ถุนซี – หมู่บ้านโบราณหงชุน– พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – พิพิธภัณฑ์อาหาร – ถนนโบราณถุนซี - ถุนซี – หนานจิง –กำแพงโบราณนานกิง - ถนนฝูจื่อเมี่ยว – กรุงเทพฯ
มี.ค 3-7 / 26-30 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 24,900
ปักกิ่ง-สนามกีฬารังนก-จัสตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-ตลาดหงเฉียว-กำแพงเมืองจีน-ร้านผีเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้-STARBUCKS RESERVE ROASTERY-จูเจียเจี่ยว-หังโจว
ก.พ 12-17 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 21,999
พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น-ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ซาโนะ เอาท์เล็ต-เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพหอคอยโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า
ม.ค 28-2 / 29-3 / 30-4 / 31-5 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 45,900
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ปราสาทโอดาวาระ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น-สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์-วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
ม.ค 28-2 / 29-3 / 30-4 / 31-5 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,900
โอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ-หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - บ่อน้ำสีฟ้า - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว- อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด-หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล์
ก.พ 10-15 / 15-20 / 17-22 / 22-27 / 24-29 / 29-5 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 26,999
ย่างกุ้ง - เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) - เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1) โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2) - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี - ตลาดสก็อต - วัดบารมี - พระหยกขาวช้างเผือก
ก.พ 2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 6,588
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองราชคฤห์ - เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
ม.ค 31-3 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 18,900
เมืองอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เกาะนามิ – ชมเทศกาลดูไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM-สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ -ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอกดง – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – คาสิโนสีทอง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน –เมืองอินชอน
ก.พ 1-6 / 3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-1 / 26-2 / 27-3 / 28-4 / 29-5 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,999
เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนแห่งแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน -ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านทงแดมุน - DONDAEMUN DESIGN PLAZA-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านอิกซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมรัฐบาล – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลานเงินวอน – เมืองอินชอน
ม.ค 29-3 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 19,999
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง-วัดวาวูจองซา -ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุก เอเวอร์แลนด์-ช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด-COSMETIC SHOP-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังเคียงบก-DUTY FREEคลองชองเกซอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-N SEOUL TOWER
ม.ค 28-1 / 30-3 / 31-4 ม.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,888

ทัวร์เกาหลี BUSAN SPECIAL 5 วัน 3 คืน สายการบิน JINAIR

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW200001
สวนแทวังกัม-สวนสาธารณะแทฮวากัง-แหลม Ganjeolgot-สะพานเดินทะเล ซองโด สกายวอล์ค+กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานควังอัล-หาดแฮอุนแด-โบสถ์คริสตจักร ชุคซอง-Cosmetic Shop-วัดแฮดง ยงกุงซา-ศูนย์สมุนไพบำรุงตับ+น้ำมันสนเข็มแดง-สวนยงดูซาน+ปูซาน ทาวเวอร์-ถนนนัมโพดง+BIFF Square-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ถนนซ็อมย็อน-Lotte Outlet Mall-ร้านละลายเงินวอน
ม.ค 28-1 / 30-3 / 31-4 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 17,900
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village - สวนสนุก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ
ก.พ 12-16 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 22,900

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5 วัน 3 คืน สายการบิน Air Asia X

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW190149
ไร่สตอร์วเบอร์รี่ - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เมืองโซล – ย่านฮงแด – TRICKEYE MUSEUM – ICE MUSEUM -ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน
ม.ค 28-1 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 15,999

ทัวร์เกาหลี KOREA TG ICE FISHING PREMIUM 6 วัน 3 คืน สายการบิน THAI AIRWAYS

ระยะเวลา 6วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW190150
PARADISE CITY – หมู่บ้านเทพนิยาย – ถนนแคฮังนูรี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – THE GARDEN OF MORNING CALM ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาวูจองซา – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – วัดพงอึนซา – โคเอ็กซ์มอล – ย่านอิกชอกดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง ย่านฮงแด – TRIC EYE MUSEUM / ICE MUSEUM – หมู่บ้านโบราณอึนพยองฮันอก – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – ร้านละลานเงินวอน – เมืองอินชอน
ม.ค 31-5 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 35,999

ทัวร์เกาหลี MIRACLE IN KOREA 5 วัน 3 คืน สายการบิน JINAIR

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LGWW200003
เมืองอินชอน-ถ้ำควางมยอง-Anyang Art Park-ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-N Seoul Tower-ช้อปปิ้งถนนฮงแด-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ-Cosmetic Shop-สวมชุดฮันบก เดินชมพระราชวังคยองบกกุง-Duty Free-ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานพลอยอเมทิส- HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยาน อินชอน
มี.ค 2-6 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 22-28 / 24-28 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 14,888
เมืองอินชอน-Pocheon Art Valley+นั่งรถราง Mono Rail-สนุกสนานกับการเล่นสกี-วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่-เอเวอร์แลนด์-N Seoul Tower-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-Cosmetic Shop- พระราชวังเคียงบก-Duty Free-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-โรงงานเจียระไนพลอยสีม่วง-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ+พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด-ซุปเปอร์มาเก็ต
ก.พ 2-8 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 24-28 / 26-1 / 28-3 / 29-4 มี.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 16,888
สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง - เปียงยาง - เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน - เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน - เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง - เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง - ปักกิ่ง – เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
ก.พ 16-22 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 54,900
ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง-วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า -นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ม.ค 31-3 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 12,900
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
ม.ค 29-2 / 30-3 / 31-4 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 11,878