ทัวร์มาเก๊า ปี2560 ทัวร์มาเก๊าชมความสวยงามของมาเก๊า นำท่านสู่ประตูบานสำคัญ อารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้าสู่จีน สัญลักษ์แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เราพร้อมนำท่านเยือนมาเก๊าเยือนเมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน สถานที่ท่องเที่ยวสุดตื่นตา อาทิเช่น เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอน เวเนเชี่ยน จูไห่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน และอีกมากมาย ท่านจะพบกับเส้นทางที่หลากหลาย การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่คัดสรรเส้นทางการบริการที่ดีที่สุด ทัวร์ของเรายังพร้อมสำหรับทุกๆช่วงเวลาสำคัญ กำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! ทุกเทศกาล สำคัญไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เที่ยวมาเก๊า ออกเดินทางกับเราแล้วคุณจะพบประสบการณ์อันแตกต่างและความสุขที่มิลืม

เมืองท่องเที่ยวหลัก

กรองการค้นหา

เลือกช่วงเทศกาล
ราคาต่อทริป
สายการบิน

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์มาเก๊า พบทั้งหมด 5 รายการ

เรียงตาม:
ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ
เม.ย 5-7 / 7-9 / 19-21 / 21-23 / 28-30 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 13,899
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)-วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตอเรีย พีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ชายหาด รีพลัสเบย์-ร้านยาสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
มี.ค 31-2 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 12,899
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
มี.ค 31-2 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 6,899
จูไห่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ ร้านบัวหิมะ ร้านหยก-ร้านผ้าไหม วัดผู่ถ่อ สวนหยวน หมิงชิงหยวน+โชว์ จูไห่ มาเก๊า วัดอาม่า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ร้านขนมของฝาก โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ เวเนเซี่ยน มาเก๊ากรุงเทพฯ
มี.ค 31-2 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 6,899
วัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตอเรียพีค โรงงานจิวเวอร์รี่ รีพลัสเบย์ ร้านยาสมุนไพร วัดหวังต้าเซียน วัดชีหลิน อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ร้านขนมของฝาก เวเนเซี่ยน
มี.ค 31-2 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 12,899