เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ พบทั้งหมด 4 รายการ

เรียงตาม:
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • สวนโอโฮริ ปาร์ค • DUTY FREE • วัดนันโซอิน • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค • เมืองซากะ • ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ • สวนสันติภาพนางาซากิ • ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน • สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เม.ย 6-10 / 7-11 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 29,999
กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี • หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
เม.ย 6-9 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 27-30 / 28-1 พ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 15,999
ดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ • มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก • พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน • มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ
เม.ย 1-4 / 8-11 / 15-18 / 29-2 พ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 13,999
กรุงเทพ • ฮานอย • เมืองซาปา • หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต • น้ำตกซิลเวอร์ • ซาปา • นั่งรถรางเมืองซาปา • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน Moana SAPA Café • ตลาด LOVE MARKET • ลาวไก • ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU • ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน • ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่ • ช้อปปิ้ง 36 สาย • เมืองฮานอย • สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ • ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว • ทะเลสาบตะวันตก • เจดีย์เฉินก๊วกทะเลสาบคืนดาบ • วัดหงอกเซิน • สนามบินนอยบ่าย • สนามบินดอนเมือง
เม.ย 1-4 / 5-8 / 5-8 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 22-25 / 27-30 / 30-3 พ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 15,999