ทัวร์ตุรกี ปี 63 ประเทศแห่งมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ ดินแดนสองทวีปเพียงหนึ่งเดียวในโลก ศึกษาร่องรอยอารยธรรมของดินแดนในตอนกลางอนาโตเลีย มรดกโลกทั้งทางด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม คัมปาโดเจีย ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมามากมาย เลือกกำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! เดินทางหลากหลายรูปแบบ กลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวตุรกี พบกับการเดินทางอีกมากมาย ในราคาคุณภาพ การบริการสุดจะประทับใจ เก็บความสุขที่มิรู้ลืมกลับบ้านกับเรา

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์ตุรกี พบทั้งหมด 1 รายการ

เรียงตาม:

ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY LET ME GO 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ LGWW200024
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินอะตาเติร์ก – เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – บ้านพักของมนุษย์ถ้าพื้นเมือง – โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - นครใต้ดินคาร์ตัค - เมืองอิสตันบูล - กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ตลาดสไปซ์ – ย่านทักซิมสแควร์ - กรุงอิสตันบูล – มัสยิดชามลีกา – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
เม.ย 30-8 พ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,900