ทัวร์ตุรกี ปี 63 ประเทศแห่งมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ ดินแดนสองทวีปเพียงหนึ่งเดียวในโลก ศึกษาร่องรอยอารยธรรมของดินแดนในตอนกลางอนาโตเลีย มรดกโลกทั้งทางด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม คัมปาโดเจีย ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมามากมาย เลือกกำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! เดินทางหลากหลายรูปแบบ กลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวตุรกี พบกับการเดินทางอีกมากมาย ในราคาคุณภาพ การบริการสุดจะประทับใจ เก็บความสุขที่มิรู้ลืมกลับบ้านกับเรา

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์แนะนำ:

ทัวร์ตุรกี พบทั้งหมด 12 รายการ

เรียงตาม:

TURKEY GOOD DAYS TK + DOMESTIC FLIGHT 8 วัน 5 คืน

ระยะเวลา 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ LGWW220182
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิสปาร์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ก.ย 2-9 / 17-24 / 30-7 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,999
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล -เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse - เมืองอัยวาลึก Ayvalik -เมืองAyvalik - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า - เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี -เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ร้านจิวเวอร์รี่ - เมืองอังการา -เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ -เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวังทอปกาปี -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก.ค 23-31 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 37,888

TURKEY BEST TRIP TK ทัวร์ตุรกี 9วัน6คืน โดยสายการบินTURKISH AIRLINE (TK)

ระยะเวลา 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ LGWW220136
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย-เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้- เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย -นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี -ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองอิสปาร์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE -นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์-ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ทักซิมสแควร์ -อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ก.ย 3-11 / 14-22 / 24-2 ต.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 38,999

TURKEY LAVENDER LOVER TK + DOMESTIC FLIGHT 8 วัน 5 คืน

ระยะเวลา 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ LGWW220181
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – คัปปาโดเกีย – ระบำBELLY DANCE - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินเนฟเชีย – สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ก.ค 13-20 / 14-21 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,999

ทัวร์ตุรกี 2022 | AMAZING TURKEY ANATOLIA | 9 วัน 6 คืน

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ LGWW220045
ตุรกีเส้นทางใหม่ สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมอนาโตเลีย ตุรกีตะวันออก เจาะลึกประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากกว่า 3,500ปี ชมงามของภูมิศาตร์ตุรกีตะวันออกที่แตกต่างหลากหลาย รวบรวมทุกไฮไลท์ ในดินแดนอนาโตเลีย กรุงเทพ – อิสตันบูล - เมืองกาซิแอนเทป - กาซิแอนเทป -พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก– ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน -ซานลิอุรฟา-ถ้ำอับราฮัม - เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา - พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต - ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง -เมืองมาร์ดิน - เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE - เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า-ปราสาทวาน - เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์ - Ani Site History- เมืองคารส์ -อิสตันบลู - กรุงเทพ
ก.ค 8-16 / 22-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 50,550

ทัวร์ตุรกี 2022 | AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON | 9 วัน 6 คืน

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ LGWW220046
ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย พิเศษ 1ปีมีครั้งเดียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง เฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปีเท่านั้น! กรุงเทพ - อิสตันบูล - บาลัช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - บูซาร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเอสปาตา - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - คอนย่า - คาราวานสไรน์ - คัปปาโดเจีย - บอลลูน – นครใต้ดิน - เมืองอุชิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขาเดฟเรนท์ -PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมู่บ้านของนกพิราบ - อิสตันบูล - กรุงเทพ
ก.ค 8-16 / 22-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,950

ทัวร์ตุรกี 2022 | AMAZING TURKEY SUMMER 9D6N | 9 วัน 6 คืน

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ LGWW220047
กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - บูซาร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย - บอลลูน - นครใต้ดิน - เมืองอุชิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW - หมู่บ้านของนกพิราบ - พาซาแบค - Carpet School - อิสตันบูล - กรุงเทพ
ส.ค 19-27 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,950

ทัวร์ตุรกี 2022 | LAVENDER TURKEY | 8วัน 5คืน |

ระยะเวลา 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ LGWW220124
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque – ฮิปโปโดม Hippodrome – ตลาดเครื่องเทศ Spice Market – จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square-วิหารซันตาโซเฟีย Santa Sophia – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย Troy Horse – เกาะกุนดา Cunda Island -เมืองคูซาดาซี Kusadasi - ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองเอฟฟิซุส Ephesus – ห้องอาบน้ำโบราณ Roman bath -ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle - เมืองโบราณเฮียราโพลิส Hierapolis – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum - คาราวานสไลน์ สุลต่านฮานี - Pottery Shop - โชว์ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย - Option ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถJeep – โรงงานทอพรม - นครใต้ดินชาดัค - จุดชมวิวหุบเขาเดฟเร่นและหุบเขาอุซิซาร์ – ร้านจิวเวอร์รี่ – หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley – ปล่องไปนางฟ้า Fairy Chimneys – บินภายในประเทศสู่ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส.ค 10-17 ส.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,888
กรุงเทพ - อิสตันบูล - ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - บูซาร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย - บอลลูน - นครใต้ดิน - เมืองอุชิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขาเดฟเรนท์ - PANORAMIC VIEW - หมู่บ้านของนกพิราบ - พาซาแบค - Carpet School - สกีรีสอร์ท
ธ.ค 30-7 ม.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 46,500
ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกันระหว่างเอเชียเเละยุโรป โปรแกรมตุรกีที่จัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ การันตีว่าคุ้มค่า ไม่เหนื่อย เที่ยวครบทุกเมืองสวย บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ พร้อมบินในประเทศตุรกีอีก 2 เที่ยวบิน สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต -จัตุรัสทักซิม - อิซเมียร์-คูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ - อันทาเลีย –ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น้ำตกลาร่า - Manavgat waterfall -คอนย่า-คัปปาโดเจีย - นครใต้ดิน- Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ-อุชิซาร์-อวานอส - หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล
ก.ค 8-16 / 22-30 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 45,600
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรกี • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่ • เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight บ้านพระแม่มารี • เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส • เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • สถานีคาราวาน • Belly Dance • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค • สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ก.ค 6-13 / 21-28 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,999
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy – เมืองทรอย – Trojan Horse - เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก.ค 23-31 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 39,900