ทัวร์ตุรกี ปี 63 ประเทศแห่งมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ ดินแดนสองทวีปเพียงหนึ่งเดียวในโลก ศึกษาร่องรอยอารยธรรมของดินแดนในตอนกลางอนาโตเลีย มรดกโลกทั้งทางด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม คัมปาโดเจีย ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมามากมาย เลือกกำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! เดินทางหลากหลายรูปแบบ กลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวตุรกี พบกับการเดินทางอีกมากมาย ในราคาคุณภาพ การบริการสุดจะประทับใจ เก็บความสุขที่มิรู้ลืมกลับบ้านกับเรา

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์ตุรกี พบทั้งหมด 3 รายการ

เรียงตาม:

Amazing! Turkey Anatolia 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines

ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240067
อนาโตเลีย,อิชเมียร์,คูซาดาซี,อิสตันบูล,หุบเขาเทพเจ้าเนมรุต,ปามุคคาเล่
ก.ค 5-13 / 19-27 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 69,999

TURKISH อนาโตเลีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

ระยะเวลา 10วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240192
อิสตันบูล,กาซิแอนเทป,ซาลิอุลฟาซานลิอุรฟา,ฮาร์ราน,เนมรุต,เมืองดิยาร์บาคีร์,เมืองมาร์ดิน,เมืองดารา,เมืองวาน,เมืองโดกุเบยาชิด,เมืองคารส์,อานิ,เออร์ซุรุม,ทรับซอน,อูซันโกล
ส.ค 24-2 ก.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 99,900

ทัวร์ TURKIYE SUPER SAVE 8วัน 5 คืน โดยสายการบิน MAHAN AIR

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ LGWW240129
สุเหราสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม,ฮาเจีย โซเฟีย,ทะเลสาบเกลือ,คัปปาโดเกีย,นครใต้ดิน,หุบเขาอุซิซาร์,ปามุคคาเล่,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองเฮียราโพลิส,เมืองคูซาดาซี,เมืองเอฟฟิซุส,สุเหร่าสีเขียว
ก.ค 12-19 ก.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,999