006LEI ทัวร์เลย | เลย – เชียงคาน 3 วัน 2 คืน | ทัวร์รถตู้จากกรุงเทพ ฯ

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 29 - 31 ต.ค 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 7,500 เด็ก 7,500
พักเดียว 9,500 มีเตียง 7,500
พักสาม 7,500 ไม่มีเตียง 6,000

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - หล่มสัก - ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - เชียงคาน
เชียงคาน ริเวอร์ เมาน์เทน รีสอร์ท
2 ภูทอก – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – แก่งคุดคู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
เชียงคาน ริเวอร์ เมาน์เทน รีสอร์ท
3 เชียงคาน – ชาโต้ เดอ เลย –พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ – ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - หล่มสัก - ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - เชียงคาน
05:00
รับคณะที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ บริการอาหารว่าง (1) แบบ Box Set บนรถ พร้อมออกเดินทาง
05:30
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
13:00
เดินทางสู่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
14:00
นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ท่านได้นมัสการ “พระพุทธชินราชจําลอง” ซึ่งจุดเด่นของวัดนี้คือพระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่างวิจิตรงดงามตระการตา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามประดับ แล้วนำท่านสักการะ วัดพระธาตุศรีสองรัก เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) กับกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ ประเทศลาว) เพื่อต่อสู้กับพม่า และเพื่อสร้างเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร ผู้คนในพื้นที่มีความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และมักจะมาขอพรกันที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก (ห้ามสวมเสื้อผ้าอาภรณ์
15:00
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย เที่ยวอำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวัติ การทำหน้ากากผีตาโขน วิวัฒนาการของหน้ากาก และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล และให้ท่านได้ลองออกแบบวาดหน้ากากผีตาโขนของตัวเอง หลังจากนั้นซื้อได้ของฝากที่ร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีของที่ระลึกสวยๆ น่ารักๆ เช่น หน้ากากผีตาโขนจิ๋ว เซรามิกรูปผีตาโขน แม่เหล็กติดตู้เย็น รวมถึงหน้ากากผีตาโขนขนาดเล็กขนาดใหญ่นำไปประดับที่บ้าน
15:30
เดินทางสู่ เชียงคาน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่คงมีเสน่ห์ในเรื่องของวัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
17:00
เช็คอินเข้าที่พัก ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาน์เทน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย มีคาเฟ่สวยริมแม่น้ำโขงอยู่ภายในที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร
19:00
หลังทานอาหารเสร็จให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน ถนนสายศิลปะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาท่ามกลางบรรยากาศอันเรียบง่ายและเก่าแก่แห่งนี้ จะคับคั่งไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมายที่นำเอาสินค้าหลากหลายประเภททั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และข้าวของที่ระลึกอีกมากมาย
21:00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
ภูทอก – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – แก่งคุดคู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
05:00
นำท่านชมทะเลหมอกบนภูทอก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของอำเภอเชียงคาน เราสามารถมองเห็นแม่น้ำโขง มองเห็นฝั่งลาว และมองเห็นตัวเมืองเชียงคานได้ด้วย
06:30
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน ทั้งอิ่มบุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอันงดงามไปพร้อมกัน (ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 60-100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) หลังจากนั้นนำทุกท่านชม ตลาดเช้าเชียงคาน ชมบรรยากาศยามเช้าของวิถีชีวิตคนเชียงคาน และร่วมสืบสานท่านใดอยากจะลิ้มลองข้าวเปียกเส้น อาหารประจำถิ่นของเมืองเชียงคาน ซึ่งว่ากันว่าหากมาแล้วไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงเชียงคาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก
10:00
นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง
11:00
นำท่าน นั่งเรือหางยาวชมแก่งคุดคู้ พบกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
13:30
นำท่านเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมของชาวไทดำ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ห่างจากตัวเมืองเชียงคาน ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ทึ่งกับภูมิปัญญาศิลปะผ้าทอมือ มรดกตกทอดที่ทำสืบต่อกันมากว่า ๑๐๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิ่นนางหาญ ผ้าซิ่นที่มีลวดลาย โดดเด่น สวยงาม และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนที่อื่นใด นอกจากนี้ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์ ตุ้มนกตุ้มหนู เพื่อประดับต้นปางเป็นเครื่องบรรณาการในพิธีแซปางของไทดำ เพื่อขอบคุณ
15:00
เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ เชียงคาน เพื่อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้สัมผัสกลิ่นอายวิถีเชียงคาน วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงคานที่ผสมผสานระหว่างไทยกับลาว กลายเป็นถนนวัฒนธรรมริมโขงที่มีความหลากหลาย ด้วยระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหารในถนนคนเดินเชียงคาน ติดริมน้ำโขง
18:30
หลังทานอาหารเสร็จท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงคาน เพื่อเลือกซื้อสินค้าหรือของระลึก
20:00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
3
เชียงคาน – ชาโต้ เดอ เลย –พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ – ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก
09:00
เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้ เดอ เลย อ.ภูเรือ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวน์แดง ไวน์ขาว บรั่นดี ผลองุ่นสด อะคาดาเมีย และของที่ระลึกต่างๆ
11:30
กราบสักการะขอพรพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งถึง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
13:30
แวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล ศูนย์รวมของฝากสินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ ปลาส้มกำนัลจุล ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ำผลไม้เข้มข้นหลายชนิด อาหารสำเร็จรูป น้ำพริกประเภทต่างๆ
14:30
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
18:30
เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงื่อนไขในการจอง

โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคมนี้ 2564

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

 

เงื่อนไขการจอง สำรองที่นั่ง :

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไขการเดินทาง :

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
29 ต.ค 64 - 31 ต.ค 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
5 พ.ย 64 - 7 พ.ย 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
12 พ.ย 64 - 14 พ.ย 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
19 พ.ย 64 - 21 พ.ย 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
26 พ.ย 64 - 28 พ.ย 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
3 ธ.ค 64 - 5 ธ.ค 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
10 ธ.ค 64 - 12 ธ.ค 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
17 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000
24 ธ.ค 64 - 26 ธ.ค 64 ฿ 7,500 ฿ 9,500 ฿ 7,500 ฿ 7,500 ฿ 6,000