026NPM ทัวร์นครพนม | ไหว้ 7 พระธาตุประจำวันเกิด | 2 วัน 1 คืน | เริ่มจากสนามบินนครพนม โดยรถตู้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 11 - 12 ธ.ค 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 4,000 เด็ก 4,000
พักเดียว 6,000 มีเตียง 4,000
พักสาม 4,000 ไม่มีเตียง 3,500

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุมรุกขนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – พระธาตุศรีคุณ - พระธาตุมหาชัย
iHotel โรงแรม ไอโฮเท็ล
2 พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่าอุเทน - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนครพนม

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
ท่าอากาศยานนครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุมรุกขนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – พระธาตุศรีคุณ - พระธาตุมหาชัย
09:30
ต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานนครพนม เจ้าหน้าที่รอรับตามเวลานัดหมาย
10:00
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันเสาร์” – พระธาตุนคร อ.เมือง จ.นครพนม พระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจำวันเสาร์ ประดิษฐานอยู่ วัดมหาธาตุ อ.เมือง อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ลักษณะพระธาตุ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ในการเสริมบุญบารมี มีอำนาจวาสนา
คาถาบูชาพระธาตุ : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ (ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม)
11:00
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันพุธ(กลางคืน)” – พระธาตุมรุกขนคร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันพุธ(กลางคืน) ประดิษฐานอยู่ วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม เป็นพระธาตุที่มีความสูง 40 เมตร ลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม โดดเด่นด้วยลวดลายสีทองสะท้อนกับแสงแดดอย่างสวยงาม
คาถาบูชาพระธาตุ : คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ (ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม)
11:45
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันจันทร์” – พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำวันจันทร์ ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 มีความสูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายนอกตัวพระธาตุทาด้วยสีขาวและสีชมพู ดูเด่นชัด และสวยงาม มีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ไปนมัสการพระธาตุเรณูแล้ว จะส่งผลให้มีชีวิตมีความผุดผ่องดั่งแสงจันทร์
คาถาบูชาพระธาตุ : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม)
12:30
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13:30
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันอาทิตย์” – พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม เป็นพระธาตุที่ขึ้นชื่อ และ รู้จักกันดีของเหล่านักท่องเที่ยวที่มานครพนมแล้ว ต้องแวะมาสักการะให้ได้สักครั้ง ลักษณะพระธาตุ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีความเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง
คาถาบูชาพระธาตุ : อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ (ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม)
14:30
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันอังคาร” – พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม พระธาตุศรีคุณ เป็นพระธาตุประจำวันอังคาร ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก ลักษณะของพระธาตุ ส่วนบนจะคล้ายกับ พระธาตุพนม เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ
คาถาบูชาพระธาตุ : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (ธูป 8 ดอก เทียน 2 เล่ม)
16:00
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันพุธ(กลางวัน)” – พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม รายละเอียด : พระธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุประจำวันพุธ(กลางวัน) ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาบาก เป็นพระธาตุที่มีความสวยงาม ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
คาถาบูชาพระธาตุ : ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท (ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม)
16:30
เช็คอินเข้าที่พัก ณ iHotel โรงแรม ไอโฮเท็ล เก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00
อิสระอาหารเย็น นำท่านเดินชิวถนนเลียบชายโขง “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร เก็บภาพความประทับใจที่จุดถ่ายภาพริมฝั่งโขง “ฮอดแล้วเด้อนครพนม”
20:00
ได้เวลาเข้าพักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่าอุเทน - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนครพนม
07:00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00
หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
09:30
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันพฤหัสบดี” – พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า เป็นพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครพนมมาช้านาน ลักษณะพระธาตุเป็นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ อรหันต์ธาตุ รวมทั้ง7 องค์ มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
คาถาบูชาพระธาตุ : ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม)
11:00
นำท่านไหว้ พระธาตุประจำวันเกิด “วันศุกร์” – พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำวันศุกร์ ประดิษฐานอยู่ วัดท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ลักษณะพระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม บริเวณฐาน และ ชั้นเรือนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ชีวิตมีความรุ่งเรืองเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
คาถาบูชาพระธาตุ : วา โธ โน อะ มะ มะ วา (ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม)
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
13:00
ก่อนเดินทางกลับนำท่านมายัง อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของ จังหวัดนครพนม เพราะ เพิ่งได้เปิดให้เข้าชม เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 สำหรับประวัติความเป็นมานั้น.. บ้านนาจอก จ.นครพนม แห่งนี้ ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เพราะ ประธานโฮจิมินห์เคยมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ที่นี่ ในช่วงสงคราม เพื่อวางแผนในการกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทางรัฐบาลเวียดนามจึงได้มอบเงินสนับสนุนให้จังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนาม เพื่อสร้าง “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์
(มีบริการชุดให้เช่า มาถ่ายรูปเก๋ๆได้ เพียง 100 บาท ไม่รวมอยู่ในบริการของทัวร์)
14:30
ส่งท่านที ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงื่อนไขในการจอง
โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2564
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

เงื่อนไขการจอง สำรองที่นั่ง :

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไขการเดินทาง :

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
11 ธ.ค 64 - 12 ธ.ค 64 ฿ 4,000 ฿ 6,000 ฿ 4,000 ฿ 4,000 ฿ 3,500
18 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 4,000 ฿ 6,000 ฿ 4,000 ฿ 4,000 ฿ 3,500
25 ธ.ค 64 - 26 ธ.ค 64 ฿ 4,000 ฿ 6,000 ฿ 4,000 ฿ 4,000 ฿ 3,500