V0232021 ทัวร์กระบี่ | สระมรกต หมู่เกาะห้อง| 3 วัน 2 คืน | เริ่มจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – สระมรกต - น้ำตกร้อน คลองท่อม
2 ดำน้ำหมู่เกาะห้อง ( เกาะลาดิง , เกาะผักเบี้ย , ลากูน , เกาะห้อง ) - ถนนคนเดินกระบี่
3 วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ– ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – สระมรกต - น้ำตกร้อน คลองท่อม
10:30
รับคณะที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ ร้านอาหาร
11:30
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13:00
เดินทางถึง สระมรกต
14:45
เดินทางถึง น้ำตกร้อน คลองท่อม หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand ใกล้ๆ กับสระมรกต เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มี อุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมา ตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้อ อักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้
17:00
นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30
บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร
20:00
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
2
ดำน้ำหมู่เกาะห้อง ( เกาะลาดิง , เกาะผักเบี้ย , ลากูน , เกาะห้อง ) - ถนนคนเดินกระบี่
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เช้า
ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เดินทางไปดำน้ำออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speedboat นำทุกท่านสู่ “หมู่เกาะห้อง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี “ป่าเกาะแห่งอันดามัน”
เช้า
นำทุกท่านเดินทางสู่ “เกาะลาดิง”
เช้า
“เกาะผักเบี้ย”
เช้า
ท่านไปยัง “ทะเลใน” หรือ ลากูน
เที่ยง:
นำทุกท่านเดินทางสู่ “เกาะห้อง” เกาะที่เงียบสงบ
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน (4) แบบกล่องปิกนิก พร้อมผลไม้
เย็น
เดินทางกลับท่าเรือ กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดินกระบี่
ค่ำ
กลับสู่ที่พัก ศรีสุขสันต์รีสอร์ท ที่พักระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
3
วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่วัดถ้ำเสือ
เช้า
นำพาท่านเที่ยว วัดถ้ำเสือ พิชิตบันไดสูง 1,237 ขั้น กับวิวมุมสูงของจังหวัดกระบี่ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่า เนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ
เช้า
นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสวนเจ้าฟ้า
บ่าย
นำทุกท่าน ล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ บริการอาหารกลางวัน (6) ที่ ร้านอาหารมะหญิง
บ่าย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พร้อมส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ - ค่าเรือสปีดโบ๊ท เหมาลำดำน้ำหมู่เกาะห้อง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป 

- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด

- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น

- ของใช้ส่วนตัว

- ยาประจำตัว

- กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง 

- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืน ได้ 

เงื่อนไขการเดินทาง

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- จุด รับ – ส่ง 1 จุดเท่านั้นตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ไม่ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากนี้คิดจุดละ 500 บาท)

- โปรเเกรมท่องเที่ยว ทางบริษัท ขออนุญาตวิ่งตามเส้นทางในโปรเเกรมเป็นหลัก กรณีสถานที่นอกเหนือจากโปรเเก รมและเวลาคนขับรถเกิน ขออนุญาตคิดค่าน้ำมัน ครั้งละ 1000 บาท (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ตกลงกับทางบริษัทไว้)

- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใน ส่วนนั้นคืนได้

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ ยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึง เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

- รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง