ทัวร์ภาคเหนือตอนบน I น่าน ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮังต่อ -วัดศรีพันตัน-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-วัดภูมินทร์- พระธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน
น้ำทอง น่าน
2 เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์-บ้านสะปัน-จุดชมวิวดอยภูคา 1715-โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
อูปแก้ว รีสอร์ท
3 วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ-วัดศรีมงคล-บ้านนาก๋างโต้ง-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮังต่อ -วัดศรีพันตัน-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-วัดภูมินทร์- พระธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน
06:30
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08:30
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 172
09:45
เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน ไกด์รอต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ นำท่านเช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง ซึ่งชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น วิหารของวัดศรีพันอ้น มีความสวยงามเป็นสง่าด้วยสีทองเหลืองอร่าม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตั้งเด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หน้าวิหาร และภายในวิหารช่างชาวน่าน ได้เขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน มันเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง นำท่านเดินทางสู่วัดมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์เป็นวัดที่ตั้งหลักเมืองของจังหวัดน่านเดิมเป็นวัดบ้านมีหลักเมืองที่เป็นท่อนขนาดใหญ่สองคนต่อมาเจ้านครน่านน้ำใหม่ตั้งชื่อว่าวัดมิ่งขวัญ เมืองตามชื่อที่ตั้งเสาหลักเมืองว่ามัสเมืองต่อมาปี 2527 ได้มีการถอนและสร้างหลังใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยแบบในโดยรวมลายปูนที่ด้านนอกของพระธรรมมีความงามวิจิตรวิจิตรบรรจง มากเป็นฝีมือช่างเชียงแสนมีความงดงามมากภายในมีภาพฝาชีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านช่างสมัยก่อนและในวัดยังเป็นหลัก เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 ไมโครเมตรประดับด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองยอดเสาสลักเป็นรูปพรหมจารีมีชื่อด้วยความปรารถนามุทิตาอุเบกขาช่องแคบ นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุช้างค้ำจุนสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านรถไฟ 600 ปีขนาดกลางขนาดใหญ่แบบล้านนาไทยวัดยังเหยียบช้างโครงสร้างสูงการางเหยียบมีรูปปั้น ช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบลักษณะเหมือนฐานไว้ด้านละ 6 สายรวมทั้งหมด 24 สายเป็นองค์ประกอบที่น่านผ่านรับอาณาจักรมีความสวยงามเป็นประมาณ นำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์เดิมชื่อ 'วัดพรหมมินทร์' เป็นวัดที่ดีกว่าวัดอื่นคือสร้างอาคารเป็นอาคารหลังประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก สตรียังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่านความงามของพระชาลีจตุรมุขเป็นพระจุลทรงจตุรมุขจตุรมุขจตุรมุขจตุรมุขขนาดใหญ่แห่พระไคเทินฐานกลางลำตัวนาคพระจตุรมุขนี้ กรมศิลปกรได้เตือนว่าเป็นพระทิฐิจตุรมุขหลังแรกของพระอาจารย์ตรงสัญญารูปปั้นขนาดใหญ่ 4 องค์องค์พระพักตร์ด้านนอกประตูทั้งสี่ทิศพระปฤษฏางค์ชนกันนั่งบนฐานช. เป็นรูปปางมารวิชัยผู้ที่ไปชมความงามของพระเยซูนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นหน้าทิศใดจะพบห้องพักของเตียงนอนของเตียงรูปทุกด้านภายในจะมีภาพใบพายเรือชื่อดัง 'ปู่ม่านม่านหรือหนุ่มหู'ผลงานของ บริษัท บัวผันจิตรกรเทรนด์ไทลื้อเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งคุยอยู่และเป็นภาพที่ทำความรู้จักกันในชื่อ 'กระซิบรักบันลือโลก' และเป็นที่นิยมกันในกลุ่มที่ต้องมาถ่ายกับภาพขยะฝา ใหม่นี้ นำท่านชมแคมป์แสดงสถานที่ตั้งแห่งชาติน่านตั้งอยู่เจริญเมืองน่านใกล้กับวัดภูมินทร์เป็นอาคารแบบจำลองซึ่งเข้ามาในสมัยที่ 5 วัฒนธรรมกับวัฒนธรรมเมืองน่านเดิมเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ ตรวจผเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านเคยใช้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่านแบ่งเป็น 2 ชั้นชั้นล่างจัดแสดงความเป็นอยู่ของชนต่างต่างในต่างจังหวัดในจังหวัดน่านรวมทั้งงานประเพณีที่สำคัญ ของจังหวัดเช่นการสืบช่องทางการเดินเรือส่วนชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่พบในต่างจังหวัดน่านก่อนวัยก่อนวัยชราผู้ครอบครองนครน่านสิ่งของในข้าศึกสำคัญที่เฉื่อยชาดำมงคลคู่รถเมืองน่านสมบัติของเจ้า ผู้เช่านครเมืองน่านรักษาสืบต่อกันมาหลายชั่วคนเป็นงาช้างยาว 94 เซนติเมตรวัดโดยรอบส่วนที่ใหญ่ที่สุดได้ 47 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 18 เกราะได้มาในสมัยประมุขผู้ครองนครน่านองค์ที่ 5 จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ภายในคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน (หอคำ) ที่มีต้นลีลาวดีขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้าน โค้งเข้าหากันเป็นอุโมงค์
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
เที่ยง:
นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 - 22.00 น. ตั้งอยู่บนบนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่านเลือกซื้ออาหารมากมาย มีทั้งอาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัดน่านของได้จากที่นี่ ในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก น้ำทอง น่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
DAY
2
เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์-บ้านสะปัน-จุดชมวิวดอยภูคา 1715-โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่2)
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศรัย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเส้นทาง อีกทั้งยังมีภูเขาและต้นไม้ปกคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากภาพมุมสูง นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือ ลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
เที่ยง:
นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์อยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น (หมายเหตุ : งดสาธิตวิธีทำเกลือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถตากเกลือได้) นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะสำหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นำท่านเช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ ทางร้านปลูกโกโก้เอง มีเมนูให้ลองทานหลากหลายเมนูโกโก้ สายโกโก้ห้ามพลาด นอกจากนี้คาเฟ่ยังมีจุดถ่ายรูปมากมายให้ได้เซลฟี่เช็คอินชิคๆอีกด้วย และถือเป็นคาเฟ่ชื่อดังของปัวเลยทีเดียว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4)
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก อูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
DAY
3
วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ-วัดศรีมงคล-บ้านนาก๋างโต้ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่5)
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่างๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิลๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือ “พิซซ่าเห็ด” ที่นี่ยังมีจุดในท่านได้นั้งชมวิวสุดลูกหูลูกตา ดึ่มด่ำกับบรรยากาศสโลไลฟ์ พิเศษ !!! .... ลิ้มลองพิซซ่าเห็ด นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
เที่ยง:
นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหารและที่พักไว้รองรับ โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่นมาเสริมเติมแต่งให้มีความทันสมัยสวยงาม กลิ่นอายแบบมินิมอลผสมญี่ปุ่นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่าพักผ่อน รายล้อมไปด้วยท้องไร่ท้องนาสีเขียว อากาศเย็นสบาย มีจุดให้นั่งเล่นพักผ่อนอยู่โดยรอบ นำท่านเดินทางซื้อของฝาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19:10
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 179
20:25
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงื่อนไขในการจอง
โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ -กันยายนนี้ 2564
 

เงื่อนไข

ขอแสดงความนับถือ (ขอความกรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) @1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนสั่งจอง@2. ขอแสดงความนับถือตาม@ความปลอดภัย ในการท่องเที่ยว@3. ขอจองที่พักก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน@4. บริษัท ฯ ขออนุญาตที่จะเลื่อนการเดินทางหรือราคาค่าบริการขึ้นหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้@ร่วมคณะไม่ถึงโดย บริษัท จะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า@- เดินทางโดยรถตู้มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน@- เดินทางโดยรถบัสมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่านสอบถามได้จากการจอง@ตั๋ว 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่ คณะเวลาสภาพการศึกษาและสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้อค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาและเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าโดยสารค่าโดยสารไป - กลับรวมค่าสนามบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการข้างต้นที่นั่งบน@เครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไม่รวมกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง@2. ค่าบ้านที่ไว้ใน รายการหรือระดับความสูงรวมจำนวนคืนตามรายการในรายการหรือแพคเกจ@ข้างต้นพักห้องละ 2-3 ท่าน@หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบคู่เต็มหรือไม่มีทาง บริษัท ขอพักแบบเดี่ยวเตียงคู่แทนโดย มิต้องแจ้งให้ทราบหรือกรณีระบุห้องพักห้องเตียงคู่มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอพัก TWIN กรณีห้องพัก 3 ท่านเตียงเสริมอาจจะเป็นแบบเตียงเสริมหรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้น ๆ@3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น@4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
6.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง