ทัวร์ภาคเหนือ I คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง I อุทัยธานี 2วัน 1คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 27 - 28 พ.ย 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 3,699 เด็ก 3,699
พักเดียว 4,499 มีเตียง 3,699
พักสาม 3,699 ไม่มีเตียง 3,699

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท
2 หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่
07:00
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
เช้า
บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)
10:00
นำคณะเดินทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านไร่ ผู้ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
เที่ยง:
นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และมีคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น”ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนกระเสียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่ได้รับการประกาศเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญด้านสุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดินประมาณ 40 เมตร นำท่านเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถ้ำเขาวง ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 2 และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ที่ชั้น 4ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่นสบายตาด้านหลังมีถ้ำหินงอกหินย้อย 8 ถ้ำ สามารถเดินเที่ยวชมได้ (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ) ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอยกระเหรี่ย ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)
ค่ำ
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
DAY
2
หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่4)
เช้า
ออกเดินทางไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหลีกเลี่ยงระหว่างทางชมสวนน้ำฝนช่องแคบส่งออกใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของประเทศสวนมะยงชิดเข้าชมหญ้าหนวดแมวที่ล้อมรอบด้วยเขาเกี่ยวกับที่พักในแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก เช่นเต่ากิ้งกือมังกรโง่ที่ถูกค้นพบเป็นสัตว์ดับ 3 ของโลกเมื่อเดินไปสู่เป้าหมายเข้าสู่ขั้นตอนที่จะได้พบกับป่าตาดและพันธุ์ไม้โบราณที่แปลกตาให้บรรยากาศหลบไปอยู่ในโลกปล่องไฟ ณ ช่วงเวลา ของยุคจุลาสสิคเก็บภาพที่ชมถ้ำขนาดดูเมียที่งามด้วยหินโก๋หินน้อยได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย จากนั้น เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซื้อของฝาก เช่น ยาหอม ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ ผ่านชม บ้านอุทัยธานี 905 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
เที่ยง:
เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของ วัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ำ ที่สงบเรียบง่าย เที่ยวชมหมู่บ้านกลางน้ำเกาะคุ้งสำเภา ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา มหาปราสาททองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระพุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น)
16:00
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:30
กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงื่อนไขในการจอง
โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ -ธันวาคมนี้2564

เงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

-ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าล่องเรือจากหาดสลึงไปสามพันโบก
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง

3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว

4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)

5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด 6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

อัตรานี้รวม

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
27 พ.ย 64 - 28 พ.ย 64 ฿ 3,699 ฿ 4,499 ฿ 3,699 ฿ 3,699 ฿ 3,699
27 พ.ย 64 - 28 พ.ย 64 ฿ 3,399 ฿ 4,199 ฿ 3,399 ฿ 3,399 ฿ 3,399
4 ธ.ค 64 - 5 ธ.ค 64 ฿ 3,699 ฿ 4,499 ฿ 3,699 ฿ 3,699 ฿ 3,699
4 ธ.ค 64 - 5 ธ.ค 64 ฿ 3,399 ฿ 4,199 ฿ 3,399 ฿ 3,399 ฿ 3,399
31 ธ.ค 64 - 1 ม.ค 65 ฿ 4,499 ฿ 5,299 ฿ 4,499 ฿ 4,499 ฿ 4,499
31 ธ.ค 64 - 1 ม.ค 65 ฿ 4,199 ฿ 4,999 ฿ 4,199 ฿ 4,199 ฿ 4,199