มหัศจรรย์... l SINGAPORE l เกาะเซนโตซ่า อ่าวมะรีน่า l 3 วัน 2 คืน l เที่ยวอิสระ 1 วัน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 29 ก.ย - 1 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 13,999 เด็ก 13,999
พักเดียว 18,999 มีเตียง 13,999
พักสาม 13,999 ไม่มีเตียง 12,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินชางงี,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,มารีน่า เบย์ แซนด์,การ์เด้นส์, บายเดอะ เบย์,โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular,
Ibis Budget Singapore Selegie
2 อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
Ibis Budget Singapore Selegie
3 เมอร์ไลอ้อน,วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว,น้ำตกจีเวล,สนามบินชางงี้,

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินชางงี,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,มารีน่า เบย์ แซนด์,การ์เด้นส์ บายเดอะ เบย์,โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
06:30
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการ บินไทยเวียตเจ็ทแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09:45
ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์โดย เที่ยวบินที่ VZ620
13:10
เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโป เดินทางไปยัง อ่าวมารีน่า จุดศูนย์รวมแลนด์มาร์ค สำคัญๆ ของประเทศสิงคโปร์ย่านหรูที่เต็มไป ด้วยตึกระฟ้า โรงแรมมีระดับ และศูนย์การค้าอันหรูหราอย่าง มารีน่า เบย์ แซนด์อาคารที่โดด เด่นด้วยเอกลักษณ์เรือลอยอยู่บนตึก 3 หลัง ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่ใครมาเยือน สิงคโปร์ต้องมาที่นี่ ภายในประกอบไปด้วยศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ โรง ภาพยนตร์สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านค้าต่างๆร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพ่ือความสะดวก ในการนัดหมาย) นำทุกท่านเดินทางสู่น้ำพุแห่งโชคลาภ (ซันเทคซิตี้) สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร้ำรวยใจกลาง เมืองสิงคโปร์ถือเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ที่ Suntec City กลุ่มอาคารที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ มีทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วมือทั้งห้า และใจกลางผ่ามือจะมีน้ำพุพวย พุ่งออกมา ซึ่งสายน้าเปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกำมือ ได้รับการบันทึกจาก Guinness Book of Records ให้เป็น น้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี1998 มีความสูงถึง 13.8 เมตร หากได้สัมผัสน้าพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าจะมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ารวย รวมถึงโชคดีตลอดปีและตลอดไป ด้านบนของตึกมีจุดชมวิวขนาดมโหฬาร Marina Bay Sands SkyPark ที่ลอยอยู่เหนืออาคารสูง ลิ่วสามหลังของโรงแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์แบบกว้างไกล 360 องศาของเส้นขอบฟ้าสิงคโปร์ ซึ่งดาดฟ้าสูงที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงนี้เป็นดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ยังประกอบไปด้วยสวนหย่อมเขียวขจีภัตตาคารชั้นเลิศ และสระว่ายน้าลอยฟ้า (Rooftop Infinity Pool) พร้อมวิวที่ สวยงามสุดแสนประทับใจ (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว Sand Sky Park ราคา 23 SGD) จากนั้น ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนที่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารี น่า ภายในเต็มไปด้วยรายละเอียดแห่งความทันสมัย ความยิ่งใหญ่ และรวบรวมพรรณไม้นานา ชนิดจากทั่วทุกมุมโลกกว่าล้านต้นไว้ในที่เดียว หากมองจากมารีน่าเบย์แซนด์จะสามารถมองเห็น ต้นซูเปอร์ทรีที่แสนวิเศษ ต้นไม้โครงเหล็กสี ชมพูที่ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกล เป็นสวนแนวตั้งที่ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ที่โดดเด่นเท่านั้น เจ้าต้นไม้ยักษ์ ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้าฝน ท าหน้าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นเครื่องระบายอากาศส าหรับ เรือนกระจกของสวนแห่งนี้มีความสูงเทียบเท่าตึก 8 - 16 ชั้นเลยทีเดียว ใครที่ไม่กลัวความสูง สามารถขึ้นไปเดินเล่นบนทางเดินลอยฟ้า OCBC Skyway ระยะทาง 128 เมตร เชื่อมระหว่าง ซูเปอร์ทรีสองต้น หรือสามารถชมวิวมุมสูงของสวนแห่งนี้Super Tree Observatory ซึ่งอยู่บน จุดสูงสุดของซูเปอร์ทรีต้นที่สูงที่สุดในบรรดาซูเปอร์ทรีทั้ง 18 ต้น โดยอยู่สูงจากพื้นดิน 50 เมตร (ไม่รวมค่าขึ้น OCBC Skyway ราคา 8 SGD) สวนแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สวนริมอ่าวทางใต้สวนริมอ่าวทางตะวันออก และอ่าวกลาง แต่ละส่วนยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ อีก 7 โซน ได้แก่ Flower Dome, Cloud Forest, Supertree Grove, Heritage Gardens, Dragonfly & Kingfisher Lakes, Bay East Garden และ World of Plants ไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ คือ Cloud Forest ที่มีCloud Mountain (ภูเขาสูงเทียมเมฆ) สูงตระหง่านกว่า 35 เมตร ปกคลุมด้วยกล้วยไม้เฟิร์น และ สับปะรดสีภายในมีน้าตกในร่มที่สูงถึง 30 เมตร และ Flower Dome จำลอง ภูมิอากาศแบบแห้ง และเย็นของภูมิภาค ต่างๆ เช่น แคลิฟอร์เนียและแอฟริกาใต้ ที่นี่มีพืชพันธุ์มากกว่า 32,000 ต้น โดย ประกอบด้วยพันธุ์พืชกว่า 160 ชนิด ทั้ง สองโดมถูกบันทึกสถิติโดยโลกกินเนสส์ เมื่อปี2015 ในฐานะเป็นเรือนกระจก ติดแอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่ รวมค่าเข้า Flower Dome & Cloud Forest ราคา 20 SGD ต่อโดม) ถ่ายรูปคู่สะพานรูปเกลียวคู่แห่งแรกของโลก สะพานฮีลิกซ์ สะพานรูปทรงแปลกตาที่ทอดตัวข้าม ผ่านอ่าวมารีน่า ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างดีเอ็นเอของมนุษย์ตัวสะพานถูกคุมโทน ด้วยสีฟ้าของกระจกตัดกับแสงอาทิตย์ดูสดใสในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนตัวสะพานเหล็กที่ ถูกบิดเป็นเกลียวนั้นจะถูกประไฟวิบวับสวยงาม
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัก กุด เต๋@ SONGFA
20:00
ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง และน้ำพุสุดอลังการ Wonder Full – Light & Water Spectacular เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก Ibis Budget Singapore Selegie
DAY
2
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
ิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซ ลแบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้ คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์(Universal Studios Singapore) สวนสนุกในธีม ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์ เครื่องเล่น ความบันเทิงสำหรับครอบครัว และผู้ชื่นชอบในความตื่นเต้นเร้าใจ แบ่งออกเป็น 7 จุดตามธีม โดยมีทั้งหมด 24 เครื่องเล่น โดยแต่ละแห่งมีการแสดงที่น่าตื่นเต้น และสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามต่างกันไป หากต้องการถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของเกาะเซนโตซ่าอย่าง ลูกโลก Universal Studio สามารถแวะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นภายในสวนสนุก ควรเตรียมขวดน้าเปล่าขนาดเล็ก ติดตัวไปด้วย เพื่อใช้เติมน้าดื่มจากจุดต่างๆ ที่มีให้บริการ นอกจากนี้ควรพกเสื้อกันฝนติดตัว ไป เน่ืองจากการเล่นเคร่ืองเล่นบางชิ้น อาจจะทำให้เปียกน้าที่กระเซ็นมา เช่น เครื่องเล่น Water World และ Jurassic Park Rapids Adventure - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) หนึ่งย่านที่มีสีสันมากที่สุดในสิงคโปร์ในย่านนี้จะพบเห็นศา สนสถานหลายแห่งทั้งวัดฮินดูวัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ ผสมผสานของวัฒนธรรม อิ่มท้องด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ทันดูรีของอินเดียเหนือ และอาหารท้องถิ่น เช่น โรตีปราตา และเตะห์ตาริก (ชาชักแบบมาเลย์) ลองชิมชาชัก หรือชา นมร้อนที่มีวิธีการชงที่น่าสนใจมาก
เช้า
- ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์(Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมน้ำที่ขึ้นชื่อว่า เป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์สถานที่ฟังดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย อาจจะเริ่มต้นที่บาร์Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพื่อฟังเพลงบลูส์และปิดด้วย Cuba Libre Café & Bar เพื่อฟังดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศลองแวะไป ที่ย่านแอนเซียงและคลับสตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ที่นี่เต็มไปด้วยบาร์และ ร้านอาหาร สถานที่ที่เป็นกันเองแห่งนี้ได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มนักดื่มหลังเลิกงาน - ย่านไชน่าทาวน์(China Town) หนึ่งในย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย ตั้งแต่ ร้านคาเฟ่สุดฮิป ไปจนถึงแผงขายอาหารท้องถิ่นที่เสิร์ฟอาหารอร่อยๆ ที่ขึ้นชื่อมานาน หาก ต้องการลิ้มลองอาหารหลากหลายแบบ ลองแวะไปที่ศูนย์อาหาร Chinatown Complex Market & Food Centre ศูนย์อาหารแห่งนี้มีแผงขายอาหารมากกว่า 200 แห่ง ซึ่งมีตั้งแต่ขนม หวานไปจนถึงอาหารสิงคโปร์ที่อร่อยถูกใจ - สิงคโปร์ฟลายเออร์(Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ที่ติดหนึ่งในชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากนั่งชิงช้าสวรรค์นี้ในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่เต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีก ทั้งการแสดงแสงเลเซอร์ตระการตาของ มารีน่า เบย์แซนด์อีกด้วย - วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) วัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ท าหน้าที่เป็น ศูนย์กลางชุมชนชาวฮินดูและได้รับการสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าแม่มาริอัมมัน สร้างขึ้นใน รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดราวิเดียน ประดับตกแต่งด้วยรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและสัตว์ ในต านาน - วัดเทียนฮอกเกี่ยน (Thian Hock Keng Temple) หรือ “วัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์” เป็น วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ตื่นตาตื่นใจไปกับสถาปัตยกรรมสไตล์ฝูเจี้ยนที่มีเอกลักษณ์ของ วัด ซึ่งมีจุดเด่นต่างจากสถาปัตยกรรมอ่ืนตรงรูปป้ันมังกรและเทพเจ้าที่มีรายละเอียดมากการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถสาธารณะในวันอิสระ สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ สามารถเดินทางได้ง่ายโดยไม่ต้องกลัวหลงทาง ด้วยระบบระบบขนส่ง มวลชนหลักของที่นี่ SMRT (Singapore Mass Rapid Transit) ใช้เรียกรวมทั้งระบบรถไฟฟ้าหลัก MRT รถไฟฟ้ารางเบา LRT รวมไปถึงรถโดยสารประจำทาง และรถแท็กซี่ ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วทั้ง เกาะสิงคโปร์หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Singapore Transport Maps เพื่อทำให้การค้นหาง่าย ยิ่งขึ้นไปอีก ในปัจจุบันประกอบด้วยรถไฟฟ้า MRT 6 สาย และรถไฟฟ้า LRT อีก 3 สาย ได้แก่ • สายสีเขียว หรือ East West Line • สายสีแดง หรือ North South Line • สายสีม่วง หรือ North East Line • สายสีส้ม หรือ Circle Line • สายสีน้าเงิน หรือ Downtown Line • สายสีน้าตาล หรือ Thomson East Coast Lin
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก Ibis Budget Singapore Selegie หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
DAY
3
เมอร์ไลอ้อน,วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว,น้ำตกจีเวล,สนามบินชางงี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
นำท่านถ่ายรูปคู่กับเจ้าสิงโตพ่นน้ำ เมอร์ไลอ้อน ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า ไฮไลท์ที่ ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี้ รูปป้ันกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งประเทศ สิงคโปร์รูปป้ันเมอร์ไลออนสูง 8.6 เมตร หนัก 70 ตัน และท าหน้าที่พ่นน้าออกมาอยู่เสมอ ถือเป็น จุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว “ต้องมาชม” เมื่อมาเยือนสิงคโปร์คล้ายกับการไปชมสถานที่สำคัญ อื่นๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากนั้นเดินทางไปสักการะพระ บรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุ เขี้ยวแก้ว วัดสำคัญที่ตั้งอยู่ใจ กลางย่านไชน่าทาวน์ มีความ สวยงามอลังการตามรูปแบบ สถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งแสดงถึงจักรวาลตามคติพุทธ วัดพุทธที่งดงามแห่งนี้เป็นที่ ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุ และเอกสารอันเป็นภูมิปัญญา ของพระพุทธเจ้า รวมทั้งยังเป็น สถานที่ๆ รวบรวมโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะ วัดพระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ เปิดให้ชมเพียงบางชั้นเท่านั้น ซึ่งบริเวณชั้น 4 จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระ ทันตธาตุซ้ายของพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมน้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก น้าตกจีเวล ในสนามบินชางงีของสิงคโปร์โดยตั้งอยู่ใน อาคารแห่งใหม่ จีเวล ชางงีแอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport) ภายในสร้างสวน และน้ำตก อินดอร์ขนาดใหญ่ The Rain Vortex มีความสูงถึง 130 ฟุต ซึ่งถือเป็นน้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดใน โลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร ลักษณะอาคารรูปทรงโดม ได้รับการ ออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชั้นนำของโลก ผสมผสานผลงานทางศิลปะเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
14:10
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดย เที่ยวบินที่ VZ 621
15:30
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

*** ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** ** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่อืงบินแล้ว ** BT-SIN54_VZ JAN-MAR 2023 ** เนื่องจากไม่มีห้องพักประเภท TRIPLE ROOM หากต้องการห้องพักแบบ 3 ท่าน จะมคี่าใช้จ่ายเพมิ่ เติม กรุณาช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม และท าการสอบถามทางบริษัทฯ ทุกคร้งัก่อนท าการจอง ** มาตรการการเดินทางเข้าสิงคโปรส์ าหรบัผู้เดินทางระยะส้ัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สิงคโปร์จะใช้มาตรการเฉพาะ โดยแยกระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และ ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ส าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส ✓ นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เด็กอายุ12 ปี และต่ากว่าที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส สามารถเดิน ทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้ ✓ ไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศ การตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง การตรวจหาเชื้อหลังเดินทางมาถึง และการกักตัว ก่อนออกไปท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ✓ ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส สามารถเดินเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว ✓ ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง ต้องตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล ** เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการ ของทางประเทศสิงคโปร์** อัตราค่าบริการรวม ✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai VietJet Air (VZ) เป็น ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง เดี่ยว) ✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม สถานการณ์) ✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน BT-SIN54_VZ JAN-MAR 2023 ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ ✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย ✓ ภาษีน้ามัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) ✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค ประจ าตัวของผู้เดินทาง อัตราค่าบริการไม่รวม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% - ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ - ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วง การจลาจล การนัด หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ - หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าที่พักในประเทศสิงคโปร์สำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) เง่ือนไขการสา รองทนี่ ่ังและการยกเลิกทัวร์ การจองทัวร์: • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน) กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย : • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำ การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่น ๆ • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก ของท่าน • คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ เดินทาง • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน ตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนทำการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น • เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ ้ังหมด รายละเอียดเพิ่มเติม ➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่ง ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการชำระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง และในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการบิน ➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว ➢ เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด ➢ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัม ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจอง ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์ ➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัว ใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่ กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ รายละเอียดห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์ ➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม ➢ โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็น ครอบครัวใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะ ไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ ➢ เนื่องจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก ประเภทนี้ซึ่งอาจจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม กรุณาทำการสอบถามทางบริษัทฯทุกครั้งก่อนทำการ จอง ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด **

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
29 ก.ย 66 - 1 ต.ค 66 ฿ 13,999 ฿ 18,999 ฿ 13,999 ฿ 13,999 ฿ 12,999