มหัศจรรย์..ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL
2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL
3 เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
10:00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14:05
ออกเดินทางสู่ ประเทศ ฮองกง ด้วยสายการบิน EK364
18:05
เดินทางถึง สนามบินเซ็กแลปก๊อก ประเทศฮองกง (เวลาท้องถิ่นทฮองกง เรากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการ ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เย็น
นำท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) จำลองมาจาก Hollywood Walk of Fame ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย" เป็นเส้นทางที่มีความยาว ประมาณ 400 เมตร ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบกับรูปปั้นและรอยประทับของฝ่ามือของ นักแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิ บรูซ ลี (Bruce Lee) เหมย ยั่นฟาง (Anita Mui) เฉินหลง (Jackie Chan) เป็นต้น และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบๆ อ่าววิคตอเรีย เมื่อมองจาก Avenue of Stars ฝั่งตรง ข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ
20:00
นำท่านชม การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปิดไฟขึ้นอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ
เย็น
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ค่ำ
พักที่ I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
DAY
2
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวน พาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กที่คุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะ แบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ - Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้ง ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก -Tomorrowland เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต Fantasy land เป็นเครื่องเล่นแนวแฟนตาชี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง -Adventureland เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทั้งหมด -Toy Story Land เป็นโซนของเครื่องเล่นที่เป็นธีมการ์ตูนเรื่อง Toy Story โดยเฉพาะ -Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ -Mystic Point เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ -Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการจุด พลุ และโชว์ม่านน้าสุดอลังการ มีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของ ทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเรื่อง The Lion King
ค่ำ
พักผ่อน I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL
DAY
3
เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (เมนูติ่มซ่ำ)
เช้า
นำท่านสู่ หาดทรายรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพ นับถืออย่างมากไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วย เท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของ เข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภ ได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี จากนั้นนำท่านสักการะขอ พร เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่ กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะขอพรอัน ใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ.. ถัดจาก กนั้นให้ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และ ไหว้ขอพรโชคลาภจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความ ร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก พระสังกัจจายน์ หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทาง ด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย นำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไป เด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปีสำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ให้ เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ย จาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง เดินทางไปยัง วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่ สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. นำท่าน สักการะ องค์หวังต้าเซียน บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเชียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้าน สุขภาพ ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี เซียมซี ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นยำมากๆ ในการทำนายอนาคต ** หากต้องการเข้าห้องลับที่เก็บ 60 ไท้ส่วยเอี้ย
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (มื่อพิเศษ)ห่านยาง
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมา ทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตา และเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแซกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มี สินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปีเสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกซื้อเป็น ของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ ประชาชนชาวจีนให้ความเสื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของ กังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดกังหันลม" ทางด้านใน วัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุด ธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป วิธีการไหว้ขอพรองค์แซกงที่ถูกวิธี เมื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ "เทพเจ้าฟ้าดิน" บริเวณ ลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป้าเรื่องร้ายๆ ออกไป โดยหันหน้าออก จากวัด บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ นำธูปไป ปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกง ตอนอธิษฐานขอพรให้มอง หน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้ว ใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านข้ายไปขวา ถ้า ชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลองอีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน
21:00
ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบิน EK385
23:15
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
**ทิปหัวหน้าก้วร์ตามความพืงใจในบริการของก่าน*
ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว
หมายเหตุสำคัญ 
เนื่องจากห้องพักของโรงแรมในประเทศฮ่องกงนันมีขนาดกะทัดรัด ซึ่งห้องพักประเภท TRIPLE ROOM (TRP)
ส่วนใหญ่มักจะเป็น เตียงเดี่ยว + เตียงเสริม สำหรับพัก 3 ท่าน หรือบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักประเภทนี้
** กรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ **
ลูกค้าที่มีเด็กอายุไม่เกิน 3- 11 ปี เดินทางด้วย หากพักกับผู้ปกครองต้องทำการแจ้งล่วงหน้าก่นทำการจอง พร้อมระบุต้องการพักแบบใด
(เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง) บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น
หากมีการแจ้งเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่สามารถเปลี่ยนประเภทห้องพักได้
ㆍกรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง
(เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรืออื่นๆ) และชาวต่างชาติ ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง ถ้าต้องการเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด
ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง (รวมถึงฝั่งมาเก๊า เชื่นเจิ้น และจูไห่) ผู้เดินทางจะต้องมี
การเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวลรี่ ร้านหยก ร้านยา ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้อง
ระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจาก
คณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่ดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000
HKS/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
ㆍในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย /
หน่วยงานอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
โปร่แกรม โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 อัตตราค่าบริการรวม
ㆍตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
ㆍ ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ㆍ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
ㆍ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ㆍน้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
ㆍ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
ㆍ ค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
ㆍภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
ㆍค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
ㆍ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ㆍ ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อ
กำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมง
ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง
ㆍ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง
ㆍ ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ㆍค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
ชำระมัดจำ 10,000 บาท
กรุณาจองทัวร์ส่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาทที่เหลือชำระกันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
การจองทัว
กรณีเจ็บป่วย:
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทางกรณีเจ็บป่วยกะทันห้นก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
และการยกเลิกทัวร์
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป
บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่โรงแรม ฯลฯ
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป
บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 
ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคำาทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน
บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน
บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน
บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขอื่นๆ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่
แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือ
ขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)
รายละเอียดเพิ่มเติม
หากเกิดความล่ช้าของสายการบิน หรือสายการนินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน
การก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
ในกรณีถูกปฏิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่อง
เที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์
หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่ใช้จ่ายให้ตัวแทนต่าง
ประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือ
กรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงิน
หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริ
ษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันดีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืน
เงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดในกรณีของหนังสือเดินทางะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทังตรา
ป็มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออก
เดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการ
จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประ
เทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง