กรองการค้นหา

เลือกช่วงเทศกาล
ราคาต่อทริป
สายการบิน

ทัวร์แนะนำ:

ผลการค้นหา : #พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พบทั้งหมด 1 รายการ

เรียงตาม:
เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
ก.ย 25-25 / 26-26 / 28-28 / 29-29 ก.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 3,333