กรองการค้นหา

เลือกช่วงเทศกาล
ราคาต่อทริป
สายการบิน

ทัวร์แนะนำ:

ผลการค้นหา : #Universal Studios Japan
พบทั้งหมด 1 รายการ

เรียงตาม:

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOWFALL IN OSAKA 6วัน4คืน โดยสายการบิน Thai AirAsia X

ระยะเวลา 6วัน4คืน
รหัสทัวร์ LGWW220199
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - Rokko Snow Park – เมืองโกเบ - Kobe Harbor land - เมืองโกเบ - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ – อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan ห้า – โอซาก้า – เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - LALAPORT EXPOCITY- รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ม.ค 31-5 ก.พ
ราคาเริ่มที่ ฿ 33,888