เรา 108ทริป ได้รวบรวบภาพแห่งความสุข ความประทับใจ ที่มีรอยยิ้มและความสนุกสนาน การันตีคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเราขอขอบคุณ ทุกๆความไว้วางใจที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการออกแบบและจัดการ ทุกทริปท่องเที่ยว กิจกรรมสัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม กิจกรรมสร้างทีม (Team Building + Ice Breaking), กีฬาสี (Sport Day), ฐานกิจกรรม (Walk Rally), กิจกรรม CSR เพื่อสังคม รวมไปถึงงานสังสรรค์ ธีมปาร์ตี้ (Party Themes & Ideas) และการจัดทริป Outing ท่องเที่ยวประจำปี ให้ทุกทริปการเดินทางของท่านเต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ

ภาพแห่งความประทับใจของลูกค้า พบทั้งหมด 197 อัลบั้ม

อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดี - 30/04/2563 17:24:24

พัทยา, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท CALTEX ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมสานสัมพันธ์Team Building
พัทยา, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน กองทุนสงเคราะห์ ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนา csr กิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
กาญจนบุรี, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Herb Plus ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
ระยอง, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัยที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
ตรัง, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมอร์เคเทอร์ ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และได้รับความสนุกสนาน
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์โปรดักท์ จำกัด ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และได้รับความสนุกสนาน
พัทยา, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Billion Pro Printing ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building และงาน Night Party ที่สนุกสนาน
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สบายแอร์ จำกัด ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เจเอฟ โปรไฟล์ จำกัด ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และได้รับความสนุกสนาน
กาญจนบุรี,
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท TRUST Project Management ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดงานในครั้งนี้
เพชรบุรี,
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Ratchthani Leasing ที่ให้เกียรติและวางใจให้เรา ได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building Activities on The Beach.
, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
นครราชสีมา, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Samsung Engineering ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Industrial Water Resource Management ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดงานในครั้งนี้
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท JTEKT ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดงานเลี้ยง
ภาคตะวันออก, ไทย
ขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน Transitions วางใจให้เราร่วมจัดงานกีฬาสีและงานปาร์ตี้ ประจำปี 2019
ภาคตะวันออก, ไทย
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท JTEKT ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดงานเลี้ยง