เรา 108ทริป ได้รวบรวบภาพแห่งความสุข ความประทับใจ ที่มีรอยยิ้มและความสนุกสนาน การันตีคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเราขอขอบคุณ ทุกๆความไว้วางใจที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการออกแบบและจัดการ ทุกทริปท่องเที่ยว กิจกรรมสัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม กิจกรรมสร้างทีม (Team Building + Ice Breaking), กีฬาสี (Sport Day), ฐานกิจกรรม (Walk Rally), กิจกรรม CSR เพื่อสังคม รวมไปถึงงานสังสรรค์ ธีมปาร์ตี้ (Party Themes & Ideas) และการจัดทริป Outing ท่องเที่ยวประจำปี ให้ทุกทริปการเดินทางของท่านเต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ

ภาพแห่งความประทับใจของลูกค้า พบทั้งหมด 131 อัลบั้ม

อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ - 21/09/2561 10:32:52

นครราชสีมา, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท UNILAB ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building เป็นปีที่ 3
เพชรบุรี, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
กาญจนบุรี, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท SMART ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
โตเกียว, ญี่ปุ่น
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ และนักศึกษา ช่างกลอุดรธานี ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดทริปทัศนศึกษาประจำปี 2018
เพชรบุรี, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท MARIO MOTOR ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
ระยอง, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท THAI CAR GLASS ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดกีฬาสีประจำปี 2018
ฮานอย, เวียดนาม
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Zanroo ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดทริปท่องเที่ยวประจำปี ณ ประเทศเวียดนาม
กรุงเทพฯ, ไทย
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโครงการ ATOC ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building
สิงคโปร์, สิงคโปร์
ขอขอบพระคุณ คณะ Edutech ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศ สิงคโปร์