Team Building Activities - DEK'VENT

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และนิสิต ที่ให้เกียรติและไว้วางใจ ให้เราได้ออกแบบกิจกรรม Team Building ทะลายกำแพงระหว่างกัน กระชับสร้างความสัมพันธ์ น้องๆในสาขา Event

อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดี - 14/09/2566 17:08:44