รับจัดคอร์สฝึกอบรม สัมมนา 2567 รูปแบบ Training & Group Coaching | ทีมโค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง ช่วยพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กร ด้วยกระบวนการโค้ช อย่างมืออาชีพ แบบครบวงจร

อัพเดทล่าสุด วันพุธ - 14/02/2567 20:06:29

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน จัดคอร์สฝึกอบรม In-house Training 2023 ภายในองค์กร อบรมสัมมนา แบบ New Normal ในรูปแบบ Training & Group Coaching เราสามารถออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านความคิด ทัศนคติและทักษะการทำงานให้กับบุคลการในองค์กร ตามเงื่อนไขของเวลา สถานที่และงบประมาณด้วยกระบวนการโค้ช. มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ อย่างมืออาชีพกับเรา แบบครบวงจรที่เดียวจบ
 
 
มีทุกอย่างครบในที่เดียว ด้านการจัดอบรมออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม Training พร้อมให้คำที่ปรึกษา

ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย คุ้มค่ากับงบประมาณ สนุกสนานกับกระบวนการเรียนรู้ ด้วยหลัก สุ.จิ.ปุ.ลิ. หรือ ฟัง / คิด / ถาม / เขียน เพื่อมุ่งเน้นปฏิบัติด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วม Workshop ผ่านกิจกรรมของผู้เข้าร่วมอบรม รวมไปถึง วิทยากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Coaching กับระบบจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ให้บริษัทองค์กรชั้นนำมากมาย ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม รวมไปถึงจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ราชบุรี อยุธยา และเขต‎นิคมโรงงานอุตสาหกรรม
 
บริการของเรา (Our Service)
 
รับงานฝึกอบรม (Training) / โค้ชชิ่ง (Coaching) / ให้คำปรึกษา (Consulting)

 
หลักสูตรหรือรูปแบบการฝึกอบรมของ 108Growth
9 หลักสูตรยอดนิยม ปี 2564 ดังนี้
 

ทักษะความชำนาญ และ
ความรู้ทั่วไป
(General Soft Skills)

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership)

การจัดการผลิตภัณท์ขององค์กร
(Management & Productivity)

ทักษะงานบริการ
(Service)

ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
(Thinking Skill)

งานขายและการตลาด
(Sales and Marketing)

โค้ชชิ่ง
(Coaching)

ให้คำปรึกษา
(Consulting)
 

 
วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ (Expert Speaker)

 


อ.กัญญศร วงษ์มั่น

(นักการออกแบบกิจกรรม สำหรับองค์กร)

อ.ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ

(การสร้างกระบวนการและสันทนาการ)

อ.ฐิติพงษ์ ขุนเณร
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
(การวางแผนกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่)

อ.สุนันท์ษา จิรมณีกุล
(การสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์)

อ.อาภาศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(การบริการที่ดี Service Mind และบุคลิกภาพ)

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
(การพัฒนาทักษะสื่อสารและบุคลิกภาพ)

อ.ภูริทัตต์ วิเศษโวหาร
(วิทยากร)

ดร.มรกต กำแพงเพชร
(แผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่ พัฒนาสู่ความสำเร็จ)

อ.อิษฎา ศิวเวทพิกุล
(Google for Education Certified Trainer)

อ.จิตสุภา อุทัยรัตน์
(Google for Education Certified Trainer)

อ.พรทิพย์ กองชุน
(OKRs กุญแจสำคัญ การตั้งเป้าและวัดผล องค์กร)
 

 

108Growth | Training & Coaching | รับจัดคอร์สฝึกอบรม In-House Training ภายในองค์กร หรือนอกสถานที่

 

บางส่วนของลูกค้าให้เกียรติและวางใจในบริการของเรา