Merkator Group Outing 2019 & Trang

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมอร์เคเทอร์ ที่ให้เกียรติและวางใจ ให้เราได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และได้รับความสนุกสนาน

อัพเดทล่าสุดวัน อังคาร - 25/02/2563 11:35:40